Panākumi reģiona konkursā – visām rajona mūzikas skolām

Visu triju Valkas rajona mūzikas skolu audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību valsts konkursā - festivālā solo dziedāšanā Vidzemes reģiona kārtā.

Žūrija vērtēja Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu skolēnus, kuri apgūst izglītības programmu "Vokālā mūzika. Kora klase". Tāds konkurss solo dziedāšanā valstī tiek rīkots pirmo reizi.

 

Vidzemes reģiona kārtā Ogrē tiesības dziedāt konkursa finālā Rīgā ieguva Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi Oskars Leosks (pirmā vieta reģionā II grupā, vokālā pedagoģe Anita Kārkliņa), Andris Šiška (trešā vieta III grupā, pedagoģe Aija Elmane) un Kristiāna Špate (trešā vieta II grupā, pedagoģe A. Kārkliņa), kā arī Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skolas audzēknes Melisa Smilga un Adrija Lija Stepiņa (otrā vieta I grupā, pedagoģe Tatjana Tīruma).

 

Atzinību saņēma Smiltenes mūzikas skolas audzēkne Jana Ņikitina (pedagoģe A. Kārkliņa) un Strenču mūzikas skolas audzēknis Matīss Ziemulis (pedagoģe Inese Niklaviča), kuri dziedāja III grupā.

 

"Žūrija vērtēja katru dalībnieku pēc trijiem kritērijiem. Tie ir: teksta materiāls jeb cik pareizi tiek nodziedātas notis; intonācija un vokālā tehnika; muzikālais izpildījums," skaidro Smiltenes mūzikas skolas vokālā pedagoģe Anita Kārkliņa. Smiltenieši pateicas par atbalstu arī savām koncertmeistarēm Ingunai Balodei un Ingai Rācenei.

 

Konkursa dalībnieki uzstājās vairākās grupās: I grupā- līdz 8 gadiem, II - no 9 līdz 11 gadiem; III - no 12 līdz 14 gadiem: IV- no 15 līdz 17 gadiem.

 

Vislielākā konkurence bija III grupā. "Zēnus un meitenes arī šajā grupā vērtēja kopā, un tas ir nepatīkami. Zēniem ir citādākas balsis, - spalgākas, spilgtākas, tāpēc meitenēm vienā konkurencē uzstāties ir sarežģītāk," saka smilteniete Jana Ņikitina.

 

Izglītība