Papildināts ar foto: Palsmanē skolēniem pēcpusdienās nav jāklaiņo pa ielām (video)

Palsmanes pagasta bērni pēc mācību stundām tagad brīvo laiku pavada speciāli viņiem iekārtotā dienas centrā. Vakar to svinīgi atklāja sākumskolas ēkā.

Centrā ir daudz spēļu un citu interesantu lietu, lai 1. - 4. klašu skolēniem pēcpusdienās būtu, ko darīt. Uz nodarbībām pieteikušies jau 33 bērni. Tas ir maksimālais skaits centra divām mazajām telpām.

Centrā brīvo laiku pavadīs arī Palsmanes pamatskolas trešklasnieki Dita Marianna Lapiņa un Gustavs Indrēvics. Dita tur uzkavēsies līdz pulksten 16.00, gaidot pagasta autobusu, kas meiteni vedīs uz viņas mājām Mēros. Palsmanietis Gustavs atnāks spēlēties pēc tam, kad būs mājās izmācījies. Tagad Gustavs pēcpusdienās spēlējas jaunajā rotaļu laukumā pie kultūras nama.

"Tas mums ir priecīgs notikums," par dienas centra atklāšanu saka Dita Marianna un Gustavs, jo viņus intriģē jaunās spēles, piemēram, mini boulings un puzles.

Lai pagasta bērniem pēcpusdienās ciematā būtu saturīgas nodarbes, Palsmanes pagasta padome piedalījās Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas projektu konkursā par bērnu rotaļu un attīstības centru vai sākumskolas vecuma bērnu dienas centru veidošanu.

"Mums ir ļoti daudz bērnu, kuri skolā paliek pagarinātajā dienas grupā. Sākumskolas bērni nav pietiekami nodarbināti arī vasarā. Redzam, ka viņi iet uz pagasta bibliotēku un izmanto datorus," Palsmanes pagasta padomes priekšsēdētāja Tigna Podniece skaidro, kāpēc pašvaldība vēlējās ciematā atvērt šādu centru. Tā durvis būs vaļā arī vasarā.

No iesniegtajiem daudzajiem projektiem Bērnu un Ģimenes lietu ministrija atbalstīja tikai divus, - par šādu centru izveidi Mazzalvē un Palsmanē. Palsmaniešu projektam ministrija piešķīra 6356,94 latus. Palsmanes pagasta padome no sava budžeta ieguldīja 1589 latus. Diemžēl ministrijas pārstāvjus vakar viesos palsmanieši nesagaidīja.Bērnu dienas centrs Palsmanes sākumskolā atvērts darba dienās līdz pulksten 17.30. Tur gaidīs ne tikai pagarinātās grupas audzēkņus, bet arī tos jaunāko klašu skolēnus, kuri pēc stundām devušies mājās, bet pēcpusdienā vēlas spēlēties kopā ar vienaudžiem. Centru vada Aida Vilka. Bērnus pieskatīt palīdzēs centra darbiniece Iveta Kubuliņa.

Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle smaida, ka pieaugušajiem pašiem vispirms vajadzēs izpētīt daudzās jaunās galda spēles, lai tālāk varētu tās iecīt bērniem. Centrā ir arī televizors, dators, printeris, jaunas mēbeles, aktīvās atpūtas elementi un citas spēles.

Skolas direktore ir gandarīta par to, ka skolēni dienas centrā gan skolas laikā, gan vasarā būs drošībā, pieaugušo pieskatīti, un neklaiņos pa ciemata ielām. Arī vecākiem sirds būs mierīgāka, zinot, ka viņu bērni ir nodarbināti dienas centrā.

Šajā mācību gadā Palsmanes pamatskolai ir arī citi ieguvumi. Pēc pagasta padomes pasūtījuma Smiltenes firma SIA "Būvei" uzlika jaunu jumta segumu vecajai skolas ēkai. Pašvaldības finansējums ieguldīts arī dabaszinību un latviešu valodas kabinetu remontā.

Vakar atvērtais sākumskolas dienas centrs ir vēl viens piemērs tam, ka Palsmanes pagasta padome attaisnojusi uzvaru nominācijā "Bērnam un ģimenei draudzīga pašvaldība" gan rajona, gan Vidzemes konkursā par sakoptāko Latvijas pagastu.

Balvu par uzvaru šajā nominācijā novadā Palsmanes pagastam pasniegs Bērnu un ģimenes lietu ministrija. Tie ir 500 lati, kas paredzēti jaunā bērnu dienas centra materiāli tehniskās bāzes papildināšanai 2009. gadā.

Palsmanes pagasta padome Vidzemes konkursā ieguva arī citas balvas. Tie ir 1000 lati biroja tehnikas iegādei par uzvaru nominācijā "Stipra pilsoniskā sabiedrība lauku apvidos", par kuru izlietojumu pašvaldība vēl spriedīs. Par uzvaru nominācijā "e - pārvaldes ieviešana pagastos" solīta pagasta skolēnu līdzdalība kādā no pilotprojektiem, kas saistīts ar drošu vidi internetā. Satiksmes ministrija savu naudas balvu par uzvaru nominācijā "Ceļi un ielas" sola nākamajā gadā.

"Uzzinājām, ka šo naudu varēsim tērēt tikai valsts nozīmes ceļiem. Ja balvu saņemsim, kā solīts, tad, iespējams, būs bruģēta ietve cauri Palsmanei vai gājēju pārejas," pieļauj T. Podniece.

Izglītība