Par iespējām izmitināt ārzemju jauniešus

AFS (American Field Service) Starptautiskā jauniešu apmaiņas programma meklē viesģimenes Valkā 2008./2009. mācību gadam

 

Apmaiņas programmā piedalās skolēni no 50 valstīm ar dažādu kultūras un sociālekonomisko izcelsmi, piemēram no Vācijas, Taizemes, Ķīnas un daudzām citām. Viņi ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

 

AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina tās dalībniekiem starpkultūru mācīšanās iespējas. Tā apvieno ģimenes, skolas un sabiedrību visā pasaulē. Organizācijai ir arī vislielākais brīvprātīgo tīkls - vairāk nekā 100000 visā pasaulē.

 

 

Par citu valstu skolēnu uzņemšanas nosacījumiem var interesēties pie Valkas ģimnāzijas direktores Lilitas Kreicbergas pa tālruni 26540200.

Izglītība