Par latviešu likteņiem Sibīrijā

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni" organizēja zīmējumu konkursu skolēniem, kurā piedalījās arī Valkas mākslas skolas audzēkņi.

 

Pavisam organizētāji saņēma darbus no 36 Latvijas skolām. Vislielāko aktivitāti izrādīja mazāko audzēkņu grupā no 1.- 4.- klasei .

 

 

Pirmajā grupā balvas par 1. vietu saņēma Valkas mākslas skolas 1. kursa audzēkņu grafisko darbu kolekcija, kuru veidoja Inese Reiniece, Toms Gailis, Andis Edvards Vanags, Kristiāna Baranova un Adelīna Baltiņa. Audzēkņiem zīmēšanas nodarbībās radītie konkursa darbi atnesa godalgotu vietu.

 

 

"Manuprāt visu audzēkņu darbi bija gana pārdomāti. Piemēram, Kristiānas zīmējumā bija attēloti divi cilvēki, kas savstarpēji saslēgti ķēdēs, Andis bija uzzīmējis sāpēs salauztus cilvēkus, kuru apņem liesmu mēles, savukārt Inese attēloja ģimeni ar degošām vēstulēm fonā," stāsta skolotāja Daiga Soloveiko.

 

Pavisam konkursā ar saviem zīmējumiem piedalījās 12 Valkas mākslas skolas pirmkursnieki. Skolai par ieguldīto darbu un vislielāko aktivitāti fonds "Sibīrijas bērni " uzdāvināja grāmatas "Sibīrijas bērni" pirmo un otro sējumu.

 

Skolotāja uzskata, ka panākt vēlamo rezultātu zīmēšanas nodarbībās bija ļoti sarežģīti. "Stundās izmantojām daudz vizuālā materiāla par šo laika posmu. Sākumā audzēkņi bija neizpratnē par zīmējuma tēmu, jo attēlot sāpes un ciešanas, kā secināja audzēkņi, nav nemaz tik vienkārši un viegli," skaidro skolotāja.

 

 

Jau otro gadu skolai piedaloties šajā konkursā ir savākts daudz materiāla - gan vizuālā, gan tekstuālā. Tas palīdz tēmas risinājumā, lai bērni pēc iespējas daudzpusīgāk izprastu 1941. gada 14. jūnija notikumus.

 

Audzēkņi uz apbalvošanas pasākumu, kas notika Okupācijas muzejā Rīgā, devās kopā ar saviem vecākiem. Konkursa mērķis bija bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju likteņiem.

Izglītība