Par profesionālo izglītību izrāda lielu interesi

Rudenī Smiltenes profesionālajās mācību iestādēs mācības uzsāks nedaudz vairāk kā divsimt pirmo kursu audzēkņu. Šajā gadā visvairāk audzēkņu pieteikušies veterinārmedicīnas, viesnīcu servisa pakalpojumu, kā arī celtniecības un ceļubūves mašīnu mehāniķu programmām.

Smiltenes tehnikumā un Smiltenes Profesionālajā vidusskolā visas grupas ir nokomplektētas. Taču abu mācību iestāžu vadība atklāj, ka salīdzinājumā ar situāciju iepriekšējos gados sarucis audzēkņu skaits. "Tas varētu būt saistīts ar to, ka 2009./2010. mācību gadā visā Latvijā skolas absolvēja mazāk skolēnu nekā citus gadus. Nenoliedzami tas ir demogrāfisku iemeslu dēļ," saka Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. Toties ir kāds pozitīvs novērojums - topošo pirmkursnieku sekmju līmenis ir salīdzinoši augsts.

Domā par kvantitāti un kvalitātiA. Miezītis stāsta, ka jaunajā mācību semestrī audzēkņi uzsāks mācības četrās programmās. Tas ir par vienu mazāk nekā pērn. Vispieprasītākā ir viesnīcu servisa pakalpojumu programma, kam seko veterinārmedicīna un ēdināšanas pakalpojumi. Dažas vietas palikušas brīvas lauku tūrisma pakalpojumu specialitātē.

 Andris Miezītis: "Jaunajā semestrī audzēkņi uzsāks mācības četrās programmās. Vispieprasītākā ir viesnīcu servisa pakalpojumu programma."Tehnikuma direktors teic, ka darba tirgū šobrīd pieprasīti ir veterinārārsti un to asistenti, kā arī ēdināšanas pakalpojumu speciālisti. "Šīs ir nozares, kurās vienmēr būs nepieciešami darbinieki. Vidzemē ēdināšanas pakalpojumu jomā konkurence ir liela, tāpēc mēs skolā strādājam ne tikai uz kvantitāti, bet arī kvalitāti," uzsver A. Miezītis.

Silvēnietis Kārlis Šteinbriks būs viens no tiem, kurš septembrī uzsāks mācības Smiltenes tehnikumā lauku tūrisma specialitātē. "Uz vidusskolu negāju, jo, manuprāt, vērtīgāk ir vienlaicīgi iegūt gan vidējo izglītību, gan profesiju. Mani piesaista lauku tūrisms, jo uzskatu, ka ir iespējas attīstīties," savu izvēli pamato Kārlis.

Jāpiebilst, ka septembrī Smiltenes tehnikumā mācības uzsāks 115 pirmo kursu audzēkņi.

 

Domā par tālākām darba iespējāmSmiltenes Profesionālās vidusskolas direktors Dainis Moruzs spriež, ka jaunieši sniedzot skolā dokumentus uz kādu no piedāvātajām programmām (automehāniķis, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis) vispirms izvērtējuši pieprasījumu pēc attiecīgās specialitātes.

Dainis Moruzs: "Jaunieši, sniedzot skolā dokumentus uz kādu no piedāvātajām mācību programmām, vispirms izvērtējuši pieprasījumu pēc attiecīgās specialitātes."  "Grupas nokomplektētas ar uzviju - divas celtniecības un ceļa būves mašīnu mehāniķu un viena automehāniķu. Plānu esam izpildījuši. Septembrī mācības uzsāks gandrīz 95 pirmo kursu audzēkņi," stāsta D. Moruzs.

Uzlabo mācību vidiŠobrīd abas mācību iestādes intensīvi strādā pie Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanas. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti, tehnikumā plānots modernizēt veterinārmedicīnas un viesnīcu tūrisma bloka programmu. Tiek renovētas skolas ēkas, kā arī turpinās Kalnamuižas teritorijas labiekārtošanas darbi.

Savukārt Profesionālajā vidusskolā atsevišķās telpās veikts kosmētiskais remonts, kā arī kopmītnēs izremontēts viens stāvs.

Izglītība