Par skolu skaitu Smiltenes novadā vēl lems

Vakar Smiltenes pilsētas domē tikās to pašvaldību vadītāji, kuras veidos topošo Smiltenes novadu. Lēmējvaru vadība sprieda par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem topošā novada teritorijā.

 

Tās ir izmaksas, kas attiecas uz vienu izglītojamo mēnesī. Vairs nav noteikti Ministru kabineta "griesti", un pašvaldības var veikt norēķinus, savstarpēji vienojoties un aprēķinot reālos izdevumus uz vienu audzēkni.

 

"Nolēmām neprasīt vairāk kā 50 procentus klāt pie bāzes cenas, kas bija iepriekš," informē Variņu pagasta padomes un Valkas rajona padomes priekšsēdētājs Uldis Birkenšteins.

 

Pašvaldības lemj par savstarpējiem norēķiniem, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

 

Plašsaziņas līdzekļos jau lasāma informācija, ka Latvijā var tikt slēgtas vairākas skolas, jo jaunā skolu finansēšanas modeļa pamatā ir princips "nauda seko skolēnam".

 

 

Pašvaldībām piešķirtais finansējums skolu uzturēšanai būs atkarīgs no skolēnu skaita tajās, nevis pedagogu skaita kā līdz šim. "Valkas rajonā nevienu skolu neslēgs vismaz līdz šā mācību gada beigām. Kas būs no 1. septembra, to nevaru pateikt. Par to lems novads," saka U. Birkenšteins.

Izglītība