Pasaules Bankas ierosinājumi – risinājums vai augstākās izglītības krahs Latvijā?

Latvijas Studentu apvienība (LSA), reaģējot uz Pasaules Bankas (PB) tehniskās palīdzības misijas ziņojumā paustajiem ierosinājumiem, 28.aprīlī organizē paneļdiskusiju "Pasaules Bankas ierosinājumi - risinājums vai augstākās izglītības krahs Latvijā?".

Saskaņā ar šobrīd pieejamajiem PB ziņojuma ierosinājumiem redzams, ka PB ierosina samazināt finansējuma apmēru augstākajai izglītībai, samazinot valsts budžeta finansējumu budžeta studiju vietām, studiju un studējošo kreditēšanas subsidēšanai, stipendijām, kā arī par 50% samazinot finansējumu zinātnei.

LSA uzsver, ka ir nepieciešama kopīga un koordinēta visu augstākajā izglītībā iesaistīto struktūru darbība, lai novērstu finansējuma samazinājumu augstākajai izglītībai. Par pamatjautājumiem diskusijai tiek izvirzīti - "Kādi potenciālie scenāriji iespējami, samazinot finansējumu augstākajai izglītībai?", "Kāda būs augstākā izglītība nākotnē, ja tiks ņemti vērā PB ierosinājumi?", "Kā rīkoties augstākās izglītības institūcijām Latvijā?".

Lai veidotu dialogu starp izglītības, valsts ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarēm, Latvijas Studentu apvienība organizē paneļdiskusiju gaidāmo problēmu apspriešanai un darbības virzienu izstrādei, 28.aprīlī, plkst. 11:00, Rīgas Juridiskās augstskolas Senāta zālē, Rīgā, Strēlnieku ielā 4-k2 uz kuru tiek aicināti gan studenti, gan augstskolu darbienieki, pasniedzēji un citi interesenti.

Diskusijā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors Juris Skujāns, pārstāvis no Ekonomikas ministrijas, LSA prezidents Edgars Bērziņš, kā arī nozares eksperti.

Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Izglītība