Pašvaldībām jāpasteidzas, lai skolas saņemtu jaunus datorus

E-lietu sekretariāts jau ir saņēmis pirmos projektu pieteikumus no vairākām pašvaldībām, lai to teritorijā esošās skolas varētu saņemt jaunu datortehniku. Vai skolas to saņems, atkarīgs no katras pašvaldības.

 

Kā "Ziemeļlatviju" informēja E-lietu ministrijas preses sekretāre Evita Naglinska, viņas rīcībā esot informācija, ka līdz 14. janvārim projektu pieteikumi ir saņemti no Valkas domes un Bilskas pagasta padomes. "Iespējams, ka tuvākajās dienās situācija mainīsies un pieteikumus saņemsim arī no citām Valkas rajona pašvaldībām," stāsta E. Naglinska.

 

 

Informācija nākot klāt ļoti strauji, turklāt lielos apjomos un, iespējams, tā vēl nav apkopota. Tiesa pašvaldībām vēl ir laiks pieteikumu iesniegšanai - februāra pirmie datumi.

 

E-lietu sekretariāts 12. un 30. decembrī ir nosūtījis uzaicinājuma vēstuli Bilskas, Blomes, Ērģemes, Ēveles Grundzāles, Kārķu, Launkalnes, Palsmanes, Plāņu, Trikātas, Variņu, Vijciema un Brantu pagasta padomei, Sedas, Smiltenes un Valkas pilsētas domei.

 

 

Lēmums par to, kurām pašvaldībām sūtīts uzaicinājums, pieņemts, pamatojoties uz pilsētu vai rajonu Izglītības pārvalžu sniegto informāciju par to, cik atbilstoši skolēnu skaitam skolās bija datoru ne vecāku par trijiem gadiem 2007. gada septembrī.

 

Piesakoties projektiem, pašvaldības varēs saņemt finansējumu, kas paredzēts datoru un multimediju tehnikas iegādei skolām. Kopējais finansējums skolu informatizācijai ir 12 miljoni latu. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 10,2 miljoni latu. Pārējais - no Latvijas valsts budžeta.

Izglītība