Pedagogi ir gandarīti par pamatskolas beidzēju rezultātiem eksāmenos

Piektdien Valkas kultūras namā notika izlaidums Valkas pamatskolas 9. klašu skolēniem, savukārt svētdien izlaidumu svinēja ģimnāzijas devītklasnieki.

 

Pamatskolas direktore Nadežda Možarova informē, ka šogad mācību iestādē bija izveidotas četras 9. klases. Atestātu par pamatizglītības iegūšanu saņēma 55 skolēni. "Iegūtie rezultāti mūs apmierina. Esmu pārliecināta, ka mūsu skolas absolventi turpinās izglītību," saka N. Možarova.

 

To "Ziemeļlatvijai"apliecināja arī paši skolas beidzēji. "Uzskatu, ka diezgan viegli tiku galā ar mācībām. Tagad mācīšos arodskolā," saka absolvents Edgars Lazdiņš.

 

Pamatskolas 9. b klases audzinātāja Vēsma Galgāne stāsta, ka kopumā visās 9. klasēs mācījās 59 audzēkņi, kuri apguva trīs programmas: pamatizglītības, pedagoģiskās korekcijas un pamatizglītības programmu mazākumtautību bērniem.

 

 

"Četri skolēni saņēma tikai liecību ar ieteikumu pamatizglītību turpināt. Apliecību par skolas beigšanu var saņemt tad, ja nav vairāk par trim nepietiekamiem vērtējumiem. Diemžēl minētajiem četriem pusaudžiem tādu vērtējumu bija vairāk.

 

 

Trīs no viņiem ieradās uz eksāmeniem un centās vismaz saprast, ko tas nozīmē. Jāatzīst, ka viņiem nepietiekams vērtējums ir tādos mācību priekšmetos, kuru apguvē jāiegulda liels darbs. Svarīga arī attieksme. Piemēram, viens no viņiem bija nesekmīgs sportā, jo neuzskatīja pa vajadzīgu uz nodarbībām ierasties sporta tērpā. Viņam šķita, ka visu vajadzīgo tāpat dabūs, bet šodien tā nenotiek," apliecina V. Galgāne.

 

Skolotāja piebilst, ka daudzi pārbaudījumos ieguva ļoti labus rezultātus. "Īpaši priecē, ka divas skolnieces - Līga Pulka un Ieva Kauliņa - ar labiem un teicamiem rezultātiem pabeidza gan mācību gadu, gan arī eksāmenos ieguva tādus pašus novērtējumus.

 

Beidzēju vidū ir daudz centīgu skolēnu, kuru atestātā nav vairāk par trim sešniekiem, bet pārējās - labas un teicamas atzīmes. Par apzinīgi veiktu mācību darbu esam pateicīgi Robertam Koopam un Anetei Selgai - skolēnu parlamenta prezidentei.

 

 

Neviens mācību iestādes pasākums nenotika bez šī parlamenta atbalsta. Skolēni paši centās padarīt savu skolas dzīvi interesantāku, svētku scenāriju veidošanā viņi bija galvenie autori," saka V. Galgāne.

 

Arī izlaidumā bērni bija padomājuši, kā interesantāk pateikt skolotājiem paldies par viņu darbu. V. Galgāne uzskata, ka vismaz no viņas audzināmas klases puse centīsies pabeigt vidusskolu un iestāties augstskolā.

 

Valkas ģimnāzijā šogad bija divas 9. klases. Ģimnāzijas pedagoģe Ingrīda Vabale informē, ka apliecības par pamatizglītības iegūšanu

 

saņēma 38 absolventi. "Eksāmenu rezultāti ir ļoti labi un to arī var saprast, jo tās ir proģimnāzijas klases, kurās mācās ar mērķi turpināt izglītību.

 

 

Īpaši vēlos pieminēt Ievu Kampi, Edgaru Maļcevu un Austru Jaunslavieti, kuru mācību novērtējums ir visaugstākais. Labo skolēnu sarakstu varētu turpināt. Piemēram, manai audzināmajai 9. klasei moto varētu būt: "Zināt ir gods." Lielākā skolēnu daļa bija apzinīga un to parādīja arī pārbaudījumu rezultāti," saka I. Pabale.

Izglītība