Pestīšanas armija palīdz Sedai

Sedā jau 10 gadu darbojas Pestīšanas armija. Pašvaldība tās rīcībā ir atdevusi nelielu, bet mājīgu vienstāva namu. Tur notiek visas šīs bezpeļņas organizācijas aktivitātes.

"Pestīšanas armija visu mācību gadu 10 mūsu bērniem skolā apmaksāja pusdienas. Divas reizes nedēļā viņi rīko zupas virtuvi trūcīgajiem sedēniešiem, dāvā drēbes un produktus. Četrām ģimenēm ir piedāvājums vasaras nometnei Liepājā. Viņi ļoti mums palīdz," stāsta Sedas pilsētas pārvaldes vadītāja Irina Andrejeva. Viņa piebilst, ka ir sniegta arī palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām.

Nodarbībām ir ļoti atvērtiNupat Sedā noslēdzās vasaras nometne vairāk nekā 40 bērniem. To organizēja Pestīšanas armijas bērnu un jauniešu darba vadītāja Ilona Rasa Trūpa ar palīgiem. "Esam sarīkojuši četru dienu ilgu bērnu klubiņu "Ēģipte". Šajā laikā bērni iepazīs Bībeles tēla Jāzepa ceļojumu no cietuma līdz pilij. Esam kopā ar Jāzepu un uzzinām, kā viņš iepazina Dievu un kādas brīnumainas lietas ar viņu ir notikušas," stāsta Ilona.

Šo Bībeles epizodi savam darbam "Jāzeps un viņa brāļi" izmantoja dižais latviešu dzejnieks un dramaturgs Jānis Rainis.

Bērni šo sižetu izzina ar stāstu, ludziņu, diskusiju, spēļu un dažādu citu radošu darbu palīdzību. Jautāta, kālab tas notiek Sedā, jauniešu darba vadītāja atbild, ka šajā korpusā regulāri notiek dažādas aktivitātes - dievkalpojumi pieaugušajiem un pasākumi bērniem. Pestīšanas armija darbojas ne tikai Rīgā, bet arī vairākās citās Latvijas vietās, un tostarp arī Sedā. Pavisam šādas vasaras nometnes būs piecās vietās. Sedā notika pirmā.

I. R. Trūpa slavē mazos sedēniešus par atsaucību. "Viņiem ļoti patīk strādāt radoši - dziedāt, dejot. Mazie ir ļoti atvērti šīm nodarbībām," priecājas Ilona.

Pavisam ar bērniem strādā 10 pieaugušie un jaunieši, tostarp vietējās - Biruta, Anžela, Anna un pavārīte Toņa.

Veic sociālo darbuPestīšanas armija ir kristīgās baznīcas neatņemama sastāvdaļa, lai gan atšķirīga savā vadības formā un praksē. Tās doktrīnas piekrīt kristīgās ticības pamatvirzienam, un tās ticības apliecinājumā ir uzsvērts glābšanas nodoms.

Pestīšanas armijas galvenais uzdevums ir sludināt vēsti par Dievu, pasludināt evaņģēliju tā, lai cilvēki kļūtu par tādiem Jēzus Kristus sekotājiem, kas ir pilnībā nodevušies Viņam. Viens no nozīmīgākajiem organizācijas uzdevumiem ir palīdzēt cilvēkiem uzlabot viņu dzīves apstākļus, kļūt par bezkompromisa, garīgu spēku, kas redz indivīdus un kopienas izmainītus ar Jēzus Kristus evaņģēliju.

Šobrīd Pestīšanas armijā ir vairāki miljoni kareivju (brīvprātīgo), vairāk nekā 25 tūkstoši virsnieku (mācītāju) un apmēram miljons draudzes locekļu, kuri ir izvēlējušies šo organizāciju par savu baznīcu, neuzņemoties kareivja pienākumus.

Pestīšanas armija darbojas vairāk nekā 120 valstīs visā pasaulē. Sociālā darba ietvaros strādā centri alkoholiķu rehabilitācijai, mājas sievietēm, tajā skaitā dzemdību nami, iepriekšējā apcietinājuma vietas, pārbaudes laika un labošanas iestādes, mājas bezpajumtniekiem, veco ļaužu pansionāti, bērnunami, slimnīcas un klīnikas, daudz skolu un bērnudārzu.

Izglītība