Pirmklasniekiem brīvpusdienas

Ar jauno mācību gadu vietējās pašvaldības katra pirmklasnieka ēdināšanai skolā piešķirs 80 santīmus dienā.

 

Ar jauno mācību gadu vietējās pašvaldības katra pirmklasnieka ēdināšanai skolā piešķirs 80 santīmus dienā.

 

To paredz jaunie Ministru kabineta noteikumi. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Taivo Trams informē, ka ministrija šo naudu pārskaitīs lēmējvarām.

 

 

"Šogad brīvpusdienas saņems pirmklasnieki, bet nākamgad centīsimies līdzekļus atrast arī otrklasnieku ēdināšanai. Vēlāk ceram finansēt visu pamatskolas klašu audzēkņu ēdināšanu," saka T. Trams.

 

Pēc Ministru kabineta noteikumiem, ja ēdināšanas izmaksas vienam bērnam pārsniedz iedalīto summu, tad piešķirtie līdzekļi jāizlieto produktu pirkšanai.

 

Lai nodrošinātu brīvpusdienas pirmklasniekiem visā Latvijā, valsts atvēlējusi 1,1 miljonu latu.

Izglītība