Pirmos skolās gaida vecākus

Pirms jaunā mācību gada sākuma skolas pulcē kopā vecākus, lai informētu par aktualitātēm jaunajā mācību gadā. Rīt, 27. augustā, vecāku sapulce notiks Smiltenes ģimnāzijā, bet pirmdien, 30. augustā - Trīs pakalnu pamatskolā.

Trīs pakalnu pamatskola uz sapulci gaida arī pirmsskolas grupu vecākus. Abās izglītības iestādēs vecāku sapulces sāksies pulksten 18.00. Smiltenes Centra vidusskola vecāku sapulci rīkos vēlāk, jaunā mācību gada sākumā.

Vēl turpinās uzņemšanaSmiltenes ģimnāzija vēl turpina jaunu audzēkņu uzņemšanu. Vairs tikai līdz rītdienai, 27. augustam, pulksten 15.00 skolas birojā var iesniegt dokumentus skolēnu uzņemšanai pamatskolas izglītības programmā 7.- 9. klasē un neklātienes apmācības programmā 10. - 12. klasē.

Uzņemšana 10. klasē vispārizglītojošā programmā jau ir notikusi. Jaunajā mācību gadā ģimnāzijā būs trīs 10. klases komplekti.

Rīt sapulcē skolvadība informēs vecākus par aktualitātēm un novitātēm jaunajā mācību gadā. 7. un 10. klases skolēnu mammas un tēti iepazīsies ar savu bērnu klases audzinātājām. Klātesošos uzrunās skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Vita Ceriņa, stāstot, kā vecāki var palīdzēt skolai.

Varēs arī apskatīt izglītības iestādi, lai redzētu, kā tā uzposta jaunajam mācību gadam. Ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne informē, ka šovasar ir pārbūvēta skatuves klase un skolas vecajā korpusā nomainīta elektroinstalācija atbilstoši drošības prasībām. Direktorei īpašs prieks ir par sakārtoto skatuves klasi, kas tagad godam var pildīt skatuves funkcijas gan koncertos, gan citos pasākumos.

Gaidīs svinīgajā līnijāĢimnāzijā noslēgumam tuvojas arī ēkas un tās fasādes siltināšana. Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā šie darbi līdz 1. septembrim vēl nebeigsies. Jaunie logi jau ir salikti, bet turpinās fasādes siltināšana. "Skolēniem un viņu vecākiem nevajag raizēties, jo šie darbi mācību procesam nekādi netraucēs. Pēc to pabeigšanas mūsu skolas ēka būs ļoti skaista un izskatīsies kā no jauna uzcelta. Turklāt telpās būs arī silti," priecājas Trīs pakalnu pamatskolas direktore Inese Raiskuma.

Skolā arī iekārtota jauna telpa, kur mācīties pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem. Pavisam viņiem tagad ir trīs telpas.

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka Smiltenes Centra vidusskolā jaunums ir jaunā ēdnīca un labiekārtotie dabas zinātņu kabineti.

1. septembrī svinīgā līnija ģimnāzijā un Centra vidusskolā sāksies pulksten 9.00, bet Trīs pakalnu pamatskolā - pulksten 10.00. Trīs pakalnu pamatskolas kolektīvam jaunajā mācību gadā piepulcēsies 30 pirmklasnieki, bet Centra vidusskolai - 36 "pirmīši".

Centra vidusskolā būs viena 10. klase, kurā mācīsies 26 skolēni un arī meitene no Taizemes, kura Latvijā ierodas skolēnu apmaiņas programmā.

Jaunos audzēkņus 1. septembrī gaida arī Smiltenes tehnikums un Profesionālā vidusskola.

Izglītība