Pirmsskolas izglītības iestādes daļēji finansēs pēc "nauda seko skolēnam" modeļa

No 2010.gada 1.janvāra arī pirmsskolas izglītības iestādēm finansējums pedagogu algām daļēji tiks piešķirts atbilstoši modelim "nauda seko skolēnam", paredz šodien valdībā pieņemtā kārtība.

 

Šādā veidā finansējums tiks piešķirts gan tikai to pedagogu algām, kuri nodarbojas ar bērnu pirmsskolas apmācību, sākot no piecu gadu vecuma.

 

Valdībā pieņemtā kārtība arī paredz pašvaldībām iespēju slēgt līgumus ar privātām izglītības iestādēm par nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksu, veicot darbu ar attiecīgajā pašvaldībā dzīvojošajiem bērniem no piecu gadu vecuma, kuru sagatavošana pamatizglītības apguvei notiek attiecīgajās privātajās izglītības iestādēs. Tādā gadījumā minētais finansēšanas modelis attieksies arī uz šīm izglītības iestādēm.

 

Ieviestas arī noteiktas izmaiņas darba samaksas aprēķina kārtībā valsts ģimnāziju skolotājiem, kā arī pedagogiem, kas nodarbojas ar ilgstoši slimojošu bērnu izglītošanu slimnīcās. Saskaņā ar valdībā pieņemto kārtību minēto pedagogu darba samaksas aprēķinā tiks iekļauti papildus koeficienti.

 

Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem, veikti precizējumi, lai ievērotu sociālo partneru vēlmi paust savu viedokli par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldībās, tādejādi nodrošinot šī procesa caurskatāmību.

 

Tāpat precizēta valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanas kārtība Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī komisijas mērķdotācijas sadales uzraudzībai sastāvs, komisijā iekļaujot to departamentu pārstāvjus, kuru pienākumos ietilpst noteikumos minētie jautājumi.

Izglītība