Plāno ieviest stingrākas prasības arī vērtējuma iegūšanai centralizētajos eksāmenos

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iecerējusi ieviest stingrākas prasības arī vērtējuma iegūšanai centralizētajos eksāmenos.

IZM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos ceturtdien pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē, bet tie vēl jāvērtē valdībā.Pašlaik noteikts, ka vērtējums eksāmenā nav iegūts, ja skolēna darba kopvērtējums pārbaudes darbā ir nulle procentu. IZM rosina paredzēt, ka vērtējums nav iegūts, ja kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenti.

Šādu izmaiņu nepieciešamību IZM pamatojusi ar to, ka 10. un 11.klases skolēnu pārcelt nākamajā klasē var tad, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumus visos attiecīgās izglītības programmas noteiktajos mācību priekšmetos, kas nav zemāki par četrām ballēm.

Vēl noteikumu projektā ir precizēta eksāmenu materiāla piegādes kārtība, kas atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lai varētu veikt savlaicīgu datu ievadi un apriti Valsts izglītības satura centra valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, plānots mainīt apvienoto eksāmenu reģistrācijas termiņu, izglītojamo darbu vērtētāju pieteikšanās termiņu un laiku, līdz kuram izglītības iestādes vadītājam jāizveido centralizētā eksāmena mutvārdu daļu kārtojošo izglītojamo saraksts.

Noteikumu projekts paredz arī par desmit dienām pagarināt pieteikšanos centralizēto eksāmenu kārtošanai personām, kuras jau ir ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurām jākārto eksāmens.

Izglītība