Profesionālās ievirzes skolas ir spiestas samazināt audzēkņu skaitu

Jaunajā mācību gadā Smiltenes tehnikums un Smiltenes Profesionālā vidusskola uzņems mazāk jaunu audzēkņu, nekā iepriekšējos mācību gados.

Tādu rīkojumu skolas saņēmušas no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kuras pārziņā atrodas. Valstij trūkst naudas arī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu uzturēšanai, tādēļ ministrija ķērusies pie audzēkņu skaita samazināšanas.

Skolas uz to reaģē, pārtraucot jaunu audzēkņu uzņemšanu atsevišķās programmās: Smiltenes tehnikums - komerczinībās, kur audzēkņi ieguva agrouzņēmuma komercdarbinieka kvalifikāciju; Profesionālā vidusskola - mazumtirdzniecības komercdarbinieka specialitātē.

Smiltenes tehnikums jaunajā mācību gadā drīkst uzņemt 120 audzēkņus un veidot četras grupas līdzšinējo sešu vietā. Skolas direktors Andris Miezītis stāsta, ka gribētāju mācīties tehnikumā ir daudz vairāk.

"Aiz borta paliek vairāk nekā 50 jauniešu, kuri jau iesnieguši dokumentus. Nevienu ar varu nespiežam nākt uz mūsu skolu. Viņi paši grib šeit mācīties arodu, taču nevaram visus uzņemt," raizējas direktors.Šonedēļ Smiltenē, tiekoties ar IZM parlamentāro sekretāru Rolandu Broku un citiem ministrijas ierēdņiem, A. Miezītis viņiem taujāja, kur Latvijā paliks aptuveni četri līdz pieci tūkstoši pusaudžu pēc 9. klases absolvēšanas, kurus pirmajos kursos nevarēs uzņemt profesionālās izglītības iestādes.

Ja Latvijā 2008./09 mācību gadā profesionālās ievirzes skolas uzņēma nedaudz vairāk kā 12 tūkstošus audzēkņu pēc , tad šogad ir atļauja uzņemt 7,5 tūkstošus.

Tehnikuma direktoru nepārliecina IZM ierēdņu skaidrojums, ka arodskolās neuzņemtie pusaudži mācības turpinās vispārizglītojošās skolās. "Šaubos, vai viņi vispār kaut kur aizies. Drīzāk blandīsies apkārt, un valstī pasliktināsies kriminālā situācija," spriež A. Miezītis.

Smiltenes tehnikumā jaunajā mācību gadā audzēkņi uzņemti četrās izglītības programmās: veterinārmedicīnā, ēdināšanas pakalpojumos, viesnīcu pakalpojumos un lauku tūrisma pakalpojumus.Smiltenes Profesionālā vidusskola jaunajā mācību gadā drīkst uzņemt 75 pirmkursniekus. Lielākā interese ir par celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa specialitāti, kur dokumentus uz 50 vietām iesnieguši vairāk nekā 70 jauniešu.

Skola uzņem audzēkņus arī izglītības programmā "auto mehāniķis", kur grupā ir 25 vietas. "Mūsu skolai samazinājums ir par vienu grupu, tāpēc izvēlējāmies pārtraukt mazumtirdzniecības komercdarbinieku uzņemšanu. Taču ministrijai prasīsim atļauju palielināt audzēkņu skaitu esošajās grupās no 25 līdz 30 audzēkņiem," informē Profesionālās vidusskolas direktors Dainis Moruzs.

Izglītība