Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” Valkas novada skolās

Šī gada 19.janvārī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija" ieviešanu Valkas novadā. Projekts paredz jaunu datoru un multimediju tehnikas iegādi, kā arī lokālo tīklu attīstību Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolās.

Projekta kopējās izmaksas ir 49 160,- LVL, tai skaitā valsts budžeta dotācija - 7 374,- LVL. Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā nav nepieciešams. Datori un multimediju tehnika projektā tiks iepirkti centralizēti. Pašvaldības ziņā ir veikt lokālo tīklu izveidi visās iepriekšminētajās Valkas novada izglītības iestādēs.

Līdz ar projekta realizāciju, skolas būs nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas dos iespēju izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Izglītība