Rada izpratni par vides un ekoloģijas nozīmīgumu

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola sadarbībā ar sešu valstu partneriem guva apstiprinājumu Comenius projektam "Ekoloģija 2010. - 2012. gadam". Skolēni un pedagogi cer, ka, aktīvi darbojoties, izdosies pievērst sabiedrības uzmanību vides un ekoloģijas jautājumiem ne vien projekta laikā, bet arī pēc tā.

Projektā "Eu-cology" par galveno mērķi izvirzīta izpratnes rosināšana skolēnos par vides un ekoloģijas nozīmīgumu mūsu nākotnē. Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā projekta koordinatore Līga Osma ir pārliecināta, ka šī ir lieliska iespēja padziļināt skolēnu un pedagogu izglītību vides jomā.

Trīs pakalnu pamatskolā tāpat kā Bulgārijas, Nīderlandes, Rumānijas, Turcijas, Lietuvas un Ungārijas skolā projekta ietvaros uzsāktas dažādas aktivitātes. Smilteniešu galvenais darbs ir zaļās dziesmas radīšana, ierakstīšana un izplatīšana.

Izveidota speciāla darba grupa, kurā darbojas skolēni, pedagogi un skolas darbinieki. Jēkabs Cers ir viens no skolēniem, kurš palīdzēja gatavoties iepazīšanās darba vizītei, kas šomēnes piecas dienas norisinājās Nīderlandē. "Mēs ar citiem skolēniem veidojām filmiņu, kas aizceļoja uz Nīderlandi. Skolotāji mums palīdzēja uzņem filmu par to, kā skolā taupām elektroenerģiju un kādos vides zinību pasākumos piedalāmies.

Patika filmēties dažādās epizodēs, grūtāk bija tas, ka viss notika angļu valodā," stāsta Jēkabs. Puisim šis projekts patīk. "Tagad valda globālā sasilšana, bet mēs palīdzam ietaupīt elektroenerģiju un naudu sev un pasaulei," pārliecināts ir puisis.

L. Osma stāsta, ka iepazīšanās darba vīzītē Nīderlandē piedalījās piecas skolotājas un direktore Inese Raiskuma. "Mūs uzņēma sākumskola Leiderdorpā, kurā līdzīgi kā mūsu skolā mācās bērni no pirmskolas līdz 12 gadu vecumam. Iepazīstinot ar savu skolu, mājinieki pastāstīja, ko viņi dara zaļās domāšanas jomā, redzējām jaukus bērnu darbiņus no dabas materiāliem, dažādas instalācijas un skolēnu darinātas rotaļlietas no izlietotā papīra un plastmasas," saka projekta koordinatore.

Katras dalībvalsts prezentācijās skolotāji iepazīstināja ar savu valsti, tās izglītības sistēmu, vides problēmām un jau paveikto projektā. Prezentējot Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā padarīto, Latvijas delegācija radīja arī filmu "Latvija skaņās" un skolēnu pašu uzņemto filmu.

"Diskusijās secinājām, ka arī sadarbības valstīs ir līdzīga ekoloģiskā situācija un veidi, kā to mainīt. Arī projektā iesaistītās skolas šķiro atkritumus, vāc makulatūru un izlietotās baterijas, pēta siltuma un elektroenerģijas patēriņu, domā par skaistas un sakoptas apkārtējās vides uzturēšanu," atklāj projekta dalībniece Sarmīte Rīdere.

Šobrīd Trīs pakalnu pamatskolā turpinās darbs pie projekta aktivitātēm un gatavošanās nākamajai vizītei. Šo divu gadu laikā skolēnus un pedagogus sagaida braucieni uz Ungāriju, Rumāniju un Bulgāriju. Savukārt projekta dalībniekus no ārvalstu skolām smiltenieši ciemos varēs gaidīt nākamā gada jūnijā.

Izglītība