Rīko akciju “Droša vasara – tava vasara”

Lai arī bērniem šķiet, ka pieaugušie atkal un atkal stāsta sen zināmas lietas, tomēr kārtējais negadījums vienmēr liek atcerēties, ka jāmācās no citu kļūdām.

No 15. aprīļa līdz 1. jūnijam Latvijā norisinās akcija "Droša vasara - tava vasara". Aktivitātes notiek arī Valkas rajonā. Rajona Policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspektore Solvita Kučere informē, ka policijas un ugunsdzēsības, kā arī Sarkanā Krusta darbinieki tiekas ar skolēniem, lai pārrunātu iespējamos riskus un atbildību.

Akcijas laikā bērnu uzmanība tiek vērsta uz cēloņiem, kas izraisa negadījumus - ūdens tilpnēs, ceļu satiksmē, būvobjektos, elektrības ietaisēs un citviet.

"Skolēniem šķiet, ka stāstām jau zināmas lietas, bet negadījumi parāda, ka nelaimes cēloņi parasti ir līdzīgi," novērojusi policijas darbiniece. Tāpēc skolēniem jācenšas izskaidrot viņu rīcības iespējamās sekas. Viens no piemēriem, kuru der atcerēties, saistās ar pusaudžu klaiņošanu.

Nav noslēpums, ka daļa klaiņotāju ar savu rīcību vēlas tikai pievērst sev pieaugušo uzmanību. Tomēr viņiem der atcerēties, ka laikā, kad policijas darbinieki meklē šādu klaiņotāju, kādam citam cilvēkam var draudēt reālas briesmas un viņam nebūs, kas operatīvi palīdz.

Akcijas "Droša vasara - tava vasara" pieteikums ar Izglītības pārvaldes starpniecību tika paziņots visām Valkas rajona izglītības iestādēm. Šobrīd jau atsaukušās deviņas skolas, bet joprojām interesenti var pieteikties, un akcijas rīkotāji ieradīsies mācību iestādēs, lai diskutētu ar skolēniem.

Izglītība