Rīkos skolu pieņemšanu

Šodien ar Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas Dzintras Auzānes rīkojumu izveidotā komisija, kas vērtēs novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, apmeklē Vijciema un Valkas pamatskolu un pilsētas ģimnāziju.

 

Vakar komisija novērtēja Ērģemes, Kārķu un Ozolu pamatskolu. Pārējo izglītības iestāžu apskates un pieņemšanas konkrēti laiki vēl nav noteikti. Komisijas priekšsēdētāja ir novada domes priekšsēdētāja vietniece Unda Ozoliņa, bet komisijas locekļi - Guntis Bašķis, Dz. Auzāne, Mārīte Kalniņa, Aivars Cekuls, Jānis Krams un Raitis Priede.

 

"Pieņemšanas mērķis ir novērtēt vasarā paveiktos remontdarbus, uzlabojumus un jaunievedumus un arī tikties ar skolu pedagogiem un vadību," stāsta komisijas priekšsēdētāja U. Ozoliņa.

Izglītība