Ripo poga Smiltenes “Vālodzītē”

Bērnībā mācīšanas procesā būtiskākais ir paša bērna tiešā pieredze, mijiedarbība ar vidi, kas notiek ar maņu orgānu palīdzību. Tāpēc bērnudārzā "Vālodzīte" izveidots "Pogu projektu", ar kuru palīdzību bērni iepazīst pasauli.

 

Dienā, kad Smiltenes bērnudārzā "Vālodzīte" norisinājās projekta "Ripo poga "Vālodzītē"" noslēguma pasākums, mazie vālodzēni, audzinātājas un auklītes bija ieradušies rotājušies ar pogām. Tās bija it visur - uz cepurēm, somām, apģērba, paklāja, krellēm, kā arī pogu spēles.

 

"Vālodzītes" metodiķe Rasma Petrova uzskata, ka bērna pieredze veidojas mijiedarbībā ar vidi, tas notiek ar maņu orgānu palīdzību. "Tā veidojas priekšstats, emocijas, jūtas un attieksme, attīstās griba. Pie mums tas notiek spēlējoties ar pogām," saka R. Petrova.

 

"Pogu projekta" mērķis bija iesaistīt mazos vālodzēnus radošā rotaļu darbībā, aktivizēt audzēkņus izziņu darbībai un jaunu sadarbības formu meklēšanu darbā ar vecākiem.Tas veiksmīgi arī izdevās, jo projekts ilga gada garumā, kura laikā jaunākajās "Vālodzītes" grupiņās bērni mācījās pogas noteikt pēc to lieluma un krāsas, salīdzināja, vēra un veidoja dažāda garuma pogu virtenes.

 

 

Savukārt vecāko grupiņu audzēkņi grupēja pogas augošā un dilstošā secībā (pēc krāsas, formas, lieluma, materiāla un svara), kā arī pēc divām un vairākām pazīmēm, piemēram, lielas un sarkanas. Vēl viena no interesantām nodarbēm grupiņās bija pogu daudzumu noteikšana ar tausti, redzi un brīvi skaitot turp un atpakaļ.

 

Noslēguma pasākumā visi vālodzēni prezentēja projektu pēc savas ieceres kopā ar pārējiem grupiņas biedriem un audzinātājām. Grupiņu darbos atspoguļojās daž ne dažādas radošās un didaktiskās darbības. "Man patika pogu pasākums, jo redzēju, ko rādīja citi bērni," stāsta Pelīšu grupiņas audzēkne Elīza Daktere. Viņa ar savu mammu bija izgatavojušas pogu cepuri.

 

Visi bērnu, vecāku un audzinātāju veidotie darbi aplūkojami abās "Vālodzītes" zālēs.

Izglītība