RSU piedāvā iegūt maģistra grādu psiholoģijā īsākā laika posmā

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ar šī gada septembri piedāvā iegūt maģistra grādu psiholoģijā īsākā laikā posmā – studenti ar augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā vai bakalaura grādu psiholoģijā maģistra studiju programmu Veselības psiholoģija tagad varēs absolvēt pusotra gada laikā līdzšinējo divu gadu vietā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar šogad janvārī spēkā stājušos Psiholoģijas likumu, kas nosaka kopējo psiholoģijas studiju ilgumu pamatstudijās un maģistrantūrā kopā – pieci gadi iepriekšējo sešu gadu vietā. RSU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas tik īsā laikā piedāvā iegūt profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju. 

“Piedāvājot koncentrētāku maģistrantūras programmu, pirmkārt, domājām par studentiem,” uzsver studiju programmas Veselības psiholoģija vadītāja Jeļena Koļesņikova. “Iespēja iegūt maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju īsākā laika posmā, turklāt nepārtraucot savu profesionālo darbību, ir vilinoša iespēja gan psiholoģijas bakalaura programmas absolventiem, gan praktizējošiem psihologiem. Laika grafiks ir saplānots tā, ka studijas iespējams apvienot ar darbu. RSU nodrošina obligātās prakses vietas, kā arī studijās lielu uzmanību pievērš praktisko iemaņu apgūšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un simulācijas aprīkojumu. Piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorijā studenti var trenēt psiholoģiskās konsultēšanas, kā arī psiholoģiskas izpētes prasmes ar digitalizētiem psiholoģiskiem testiem un datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu. ”

RSU pusotra gada maģistra studiju programmu Veselības psiholoģija piedāvā reflektantiem, kuriem ir iepriekš iegūts bakalaura grāds psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju, savukārt divu gadu studiju programmu – reflektantiem, kuriem ir iepriekš iegūts bakalaura grāds psiholoģijā bez kvalifikācijas.

Maģistra studijas veselības psiholoģijā RSU var apgūt jau kopš 2013. gada. Studiju laikā iespējams specializēties divos virzienos – konsultatīvajā psiholoģijā vai veselības psiholoģijā. RSU piedāvā pilnu psiholoģijas studiju ciklu – no bakalaura līdz maģistram, kā arī doktorantūru. 

Uzņemšana RSU maģistrantūras studiju programmās turpinās vēl līdz 14. augustam. Vairāk informācijas augstskolas mājaslapā https://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana

Izglītība