Rudenī Smiltenē autorsemināru humānajā pedagoģijā solījis slavens profesors

Ar skolotājiem vērtīgu ziņu no Maskavas atbraukuši Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis, pārvaldes metodiķe Ilze Šulte un Smiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne.

 

Šoruden oktobrī Smiltenē notiks liels pasākums - psiholoģijas doktora, profesora, Krievijas Izglītības akadēmijas goda locekļa Šalvas Amonašvili autorseminārs, kas ilgs vairākas dienas."Smiltenes novada skolotājiem būs tā ekskluzīvā iespēja dzirdēt šo pedagoģiskās domas "milzi"," gaidāmo notikumu kā īpašu izceļ T. Jaunzemis.

Oktobra nogalē Smiltenē notiks arī 4. Baltijas humānās pedagoģijas konference, kurai sekos Š. Amonašvili autorseminārs.

 

Citu alternatīvu neredzŠ. Amonašvili ir humānās pedagoģijas ideju popularizētājs, daudzu grāmatu autors. Viņa darbi tulkoti vairāk nekā 30 valodās.

Katru gadu Maskavā notiek humānās pedagoģijas pedagoģiskie lasījumi ar Š Amonašvili līdzdalību. Tos klausās izglītības darbinieki no Krievijas, Baltijas valstīm, Baltkrievijas, Ukrainas un citām zemēm. Latvijas delegācijas vidū regulāri ir arī T. Jaunzemis un I. Šulte, bijušie Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldes speciālisti. Pēc novadu reformas viņi strādā Smiltenes novada domē un cenšas iepazīstināt ar humānās pedagoģijas atziņām novada skolotājus.

"Viens no galvenajiem postulātiem humānajā pedagoģijā ir tas, ka jāaudzina ne tikai bērna prāts, bet arī bērna dvēsele. Tikai tad mēs varam mēģināt tiekties uz ideālo rezultātu, lai attīstītos gan cilvēka prāts, gan arī viņa jūtas," uzsver T. Jaunzemis.

Citu alternatīvu humānajai pedagoģijai viņš neredz. Problēmas mūsdienu sabiedrībā atklāj to, ka cilvēku savstarpējās attiecībās zināšanas nav izšķirošās.

"Mēs zinām, ka zagt un slepkavot ir slikti, bet tāpat ir cilvēki, kuri to dara. Tas ir morāli ētisks jautājums, kas saistīts ar audzināšanu un dvēseles izaugsmi, tāpēc tam jāpievērš vislielākā uzmanība," saka T. Jaunzemis, pieredzes bagāts pedagogs ar lielu stāžu.

 

Katram jāizvērtē pašamSmilteniešu delegācija no 9. starptautiskajiem pedagoģiskajiem lasījumiem Maskavā atvedusi daudz grāmatu krievu valodā par humāno pedagoģiju. Skolotāji to var aizņemties lasīšanai, atnākot uz novada domes Izglītības pārvaldi Smiltenē, Pils ielā 2.

Pēc lasījumu klausīšanās un nodarbībām meistarklasēs Smiltenes ģimnāzijas direktore V. Mālkalne spriež, ka ģimnāzijā ir skolotāji, kuri intuitīvi jau strādā pēc humānās pedagoģijas principiem un individualizē pieeju savam darbam.

Maskavā ģimnāzijas direktore novērtēja to, kā augstskolā pedagoģijas vēsturē mācītos principus kolēģi pielieto praksē.

"Humānā pedagoģija varētu būt labs avots, kur smelties pieredzi. Katra jauna lieta, ko redzam un mākam, mūs tikai bagātina. Katram pašam jāizvērtē, pieņemt to vai ne, jo uzspiest ar varu otram neko nevar. Taču, lai varētu izvērtēt, jaunais ir jāiepazīst," saka V. Mālkalne.

Arī šovasar Latvijā, Matīšos, notiks nometne pedagogiem, kurā interesenti varēs uzzināt vairāk par humāno pedagoģiju un tās principiem. Sīkāku informāciju var iegūt Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldē.

Izglītība