Sacensību uzvarētājs saņems vērtīgo balvu - portatīvo datoru.

Rīgas Tālmācības vidusskola ar portāla "Uzdevumi.lv" starpniecību rīko skolēnu erudīcijas sacensības, piedāvājot ikvienam 9.-11. klašu skolēnam pārbaudīt skolā iegūtās zināšanas. Erudīcijas sacensību uzvarētājs saņem vērtīgo balvu - portatīvo datoru.

Erudīcijas sacensības notiks divās kārtas. Pirmā kārta sākas 2010.gada 1.oktobrī un turpināsies līdz 1.decembrim. Pirmajā kārtā skolēniem ir portālā "Uzdevumi.lv" jāizpilda trīs testus, kuros ir iekļauti uzdevumi no ikdienā skolās apgūstamajiem mācību priekšmetiem.

Pirmajā kārtā tiks noskaidroti 10 erudītākie skolēni, kuriem būs iespēja tālāk sacenties par galveno balvu.

Erudīcijas sacensību otrā kārta notiks 2010. gada 10. decembrī, "Uzdevumi.lv" birojā, kad klātienē tiks noskaidrots erudīcijas sacensību uzvarētājs, kurš turpat uz vietas saņems arī galveno balvu.

Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Kalniņa, komentējot līdzdalību šajā projektā, uzsver, ka skolēnus ir jāmotivē sistemātiskai zināšanu pārbaudei un patstāvīgām mācībām. "Rīgas Tālmācības vidusskolā tā ir ikdiena, jo pie mums mācās jau nobrieduši cilvēki, kuri paralēli ar mācībām jau strādā un paši pelna savu iztiku," skaidro Ilze Kalniņa, piebilstot, ka, līdzdarbojoties šādu erudīcijas sacensību organizēšanā, Rīgas Tālmācības vidusskola arī citiem Latvijas vidusskolēniem piedāvā savu pieredzi pašmācībā un iegūto zināšanu vērtēšanā.

"Ikviens skolēns, manuprāt, vēlas saņemt ne tikai atzīmes skolā, bet arī vēlas noskaidrot savu zināšanu līmeni un salīdzināt to ar citiem skolēniem," uzskata Ilze Kalniņa.

"Šādas erudīcijas sacensības ir arī labs pamudinājums skolēniem nopelnīt vērtīgu balvu ar savām zināšanām, tādējādi sevi atalgojot par līdzšinējo veikumu, jo lai uzvarētu šādā konkursā, nepieciešams mērķtiecīgi, neatlaidīgi un sistemātiski mācīties," rezumē Ilze Kalniņa.

Izglītība