Sakops mīļas un jau aizmirstas vietas

Rakstījām, ka Smiltenes Centra vidusskola ar saukli "Palīdzēsim savam pagastam un pilsētai ar labu darbu" nesen uzsāka projektu "Mēs varam!". Aiz muguras jau ir pirmās divas tikšanās ar visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem no daudzām Valkas rajona skolām. Tagad jāsper nākamais solis.

 

Smiltenes Centra vidusskolas projekts "Mēs varam!" ir ietverts Izglītības un kultūras Eiropas Savienības ģenerāldirekcijas programmā "Jaunatne darbībā". Smiltenieši, iesaistot daudzu apkārt esošo skolu pusaudžus un jauniešus, cer sakopt un atjaunot iemīļotas, arī aizmirstas vietas.

 

 

Tiesa gan, projektā piešķirtais finansējums 2370 latu paredzēts darba grupu dalībnieku tikšanās reizēm un noslēguma konferencei, kas notiks maijā. Sakopšanas darbos jaunieši ieguldīs savu darbu un līdzekļus, kā arī mēģinās rast pašvaldību atbalstu.

 

Projekta koordinatore Centra vidusskolas bibliotekāre Līga Krūmiņa-Krīgere stāsta, ka bijušas jau divas tikšanās ar darba grupu dalībniekiem. Viena no tām Birzuļu pamatskolā, kur tikās Launkalnes, Bilskas, Birzuļu, Grundzāles un Variņu pamatskolas un Smiltenes Centra vidusskolas skolēni, bet otrajā reizē Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā satikās Smiltenes skolu pusaudži un jaunieši.

 

 

 Mērķi pirmajā tikšanās reizē bija vairāki. Vispirms projekta dalībnieki prezentēja savus mājas darbus. Viņi pastāstīja, ar ko tieši lepojas savā skolā. L. Krūmiņai-Krīgerei spilgti atmiņā palicis launkalniešu teatralizētais uzvedums. "Grupas bija pastrādājušas labi, jo valdīja patīkama gaisotne. Jaunieši priecājās un smaidīja. Tas nav mazsvarīgi," saka projekta koordinatore.

 

 

Tomēr viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem bija apzināt tās vietas pilsētās un pagastos, kuras dalībnieki gatavas sakārtot. Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa atklāj, ka grundzālieši ir iecerējuši sakopt upes krastu.

 

 

Tā bijusi pašu skolēnu iniciatīva. "Skolēniem patīk iesaistīties šādās aktivitātēs, tāpēc projektā piedalāmies jau otro gadu. Gandarījuma sajūta ir daudz lielāka tad, ja pats esi kaut ko paveicis. Šis projekts bērniem iemāca darba mīlestību un atbildības sajūtu," stāsta direktore.

 

Savukārt Mēros skolēni iecerējuši atjaunot tiltu pāri upei, bet Launkalnē jau ir uzsākts darbs pie dabas takas sakopšanas un atpūtas vietas izkopšanas. Pati koordinējošā skola no 27 idejām izvēlēsies piemērotākās, kuras īstenos jau pavisam drīz.

 

Fakti Projekta moto: Mēs uzskatām, ka viens no labākajiem veidiem,

 kā būt pilsoniski aktīvam, ir izdarīt kādu labu darbu savas

pilsētas vai pagasta labā. Jaunieši, kuri līdzdarbosies šādā

projektā ar savu darbu, arī turpmāk izvērtēs, cik daudz

finanšu, darba un laika resursu prasa šādu darbu veikšana.

Tad arī būs mazāk jauniešu, kuri darīs negatīvas lietas.Mērķis: Dot iespēju jauniešiem būt pilsoniski aktīviem

un ar savu līdzdarbošanos sniegt ieguldījumu sabiedrības labā.

 

Dalībnieku aktivitātes savās skolās: Dalībnieki vienojas

par vietām, kurām nepieciešami uzlabojumi; informē

koordinējošo skolu - Smiltenes Centra vidusskolu -

par plānotajiem darbiem; tiekas ar atbildīgajām

amatpersonām, lai saskaņotu savu darbību, un pārrunā,

kuros darbos var ieguldīt savu darbu, kur nepieciešams

piesaistīt pašvaldības un uzņēmēju finansējumu; veic

uzlabojumus, tos svinīgi atklāj un parāda vietējai sabiedrībai

Izglītība