Sāks uzņemt nākamos pirmklasniekus

No 1. marta Smiltenes novada izglītības iestādes sāks bērnu uzņemšanu mācībām 1. klasē. Vecākiem dokumenti jāiesniedz skolās.

Smiltenes novada dome arī noteikusi 1. klases komplektu skaitu novada skolās jaunajā mācību gadā. To darīt prasa Ministru kabineta noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai.

Jaunajā 2010./2011. mācību gadā Smiltenes Centra vidusskolā varēs veidot ne vairāk kā divus 1. klašu komplektus (tikpat, cik šajā mācību gadā), Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā - ne vairāk kā trīs (tikpat, cik tagad). Bilskas, Blomes, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pamatskolā būs ne vairāk kā viens 1. klases komplekts katrā skolā.

Plašāku materiālu lasiet šodienas, 25. februāra laikrakstā "Ziemeļlatvija"!

Izglītība