Saņem Ministru prezidenta Atzinības rakstu 1

Valkas ģimnāzijas izlaiduma saietā 21. jūnijā Latvijas Ministru prezidenta Atzinības rakstu saņēma 12.b klases skolnieks Viktors Magone un 12.d klases audzēknis Andrejs Kabanens.

Viktors ir vienīgais audzēknis skolā, kura sekmes ir izcilas un teicamas. Viņš ir arī Latvijas talantu akadēmijas absolvents. Skola ar šiem puišiem lepojas.

Ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga uzskata, ka katrs izlaidums ir jauna lappuse skolas vēsturē, un šogad jau pāršķirta 87. "Katra absolventu klase ir atšķirīga un ar kaut ko raksturīga.

Par to liela pateicība klašu audzinātājiem Agnesei Feldmanei, Andrim Dainim, Irai Silājai un Ļubovai Stepanovai," vērtē direktore. 12.a klase visvairāk izcēlās ar patstāvību, 12.b - ar zinātkāri, 12.c piemita radošums un 12.d izcēlās ar draudzīgumu.Katram audzēknim ir nākotnes plāni un ieceres.

Direktore akcentē, daudz skolēni bez obligātajām mācībām ir spējuši saskatīt un atrast arī citas dzīves vērtības. Visa ģimnāzijas saime viņiem novēl izdošanos.

Pavisam skolu beidza 82 absolventi. Ar labām un teicamām sekmēm skolu beidza 12.d klases skolēni Anželika Buko, Darja Krauze, Andrejs Kabanens un Marina Meļakova, 12.c klasē - Agnese Metus, 12.a klasē - Nelda Nātra un 12.b klases skolēni Jānis Ābens, Jana Bērtule, Līga Ķībere, Arnis Ozoliņš, Māra Pružinska, Aigars Naglis, Sintija Putniņa, Toms Simtiņš un Vita Zandersone

Smiltenes ģimnāzijā Ministru prezidenta Atzinības rakstu saņēma Inga Freiberga, Elmārs Leja, Agris Bodnieks, Iluta Zvaigznekalne un Mārcis Zdanovskis. Smiltenes Centra vidusskolā - Artūrs Platpīrs.

Komentāri 1

2 acis

Nu, nu- 12.c un 12.d klase gan pieder Valkas ģimnāzijai nevis Valkas pamatskolai! Pēc nosaukuma vien jau ir skaidrs!

pirms 12 gadiem, 2008.06.26 00:14

Izglītība