Santa Rudzīte: “Iespējams, nākotnē bērni no skolas centīsies izvairīties 1

Šajā mācību gadā jauns uzdevums sagaida sešus gadus vecos bērnudārza audzēkņus visā Latvijā. Nākamajā rudenī, sākot mācīties 1. klasē, viņiem jau vajadzēs prast rakstīt īsus vārdus un teikumus rakstītiem, nevis drukātiem burtiem, kā līdz šim. Valsts izvirzīto obligāto prasību daudzos bērnudārzos uztver ar bažām par pirmsskolas vecuma bērnu noslogošanu.

No 1. septembra Latvijā ir stājušās spēkā Ministru kabinetā apstiprinātas vadlīnijas, - dokuments, kas aptver visus pirmsskolas izglītības satura jautājumus. Vadlīnijas ir obligātas visām iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

"Vienīgais jaunums, kas šajā dokumentā nācis klāt, ir tas, ka sešgadīgajiem bērniem vajadzēs aiziet uz skolu, jau drusciņ protot rakstīt rakstītiem burtiņiem. Līdz šim tā nav bijis," "Ziemeļlatvijai" skaidro Jautrīte Glaudiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente.

Vērā ņems katra spējasJ. Glaudiņa šonedēļ Smiltenē pēc novada domes Izglītības pārvaldes uzaicinājuma vadīja semināru Vidzemes novadu pirmsskolas izglītības pedagogiem. Bērnudārzi joprojām nav saņēmuši metodiskus norādījumus, kā jauno prasību īstenot, un taujā speciālistu komentārus.

Ministrijas pārstāve skaidro, ka Izglītības valsts satura centrs pašreiz gatavo metodiskos ieteikumus, un pieļauj, ka pirmsskolas izglītības iestādes tos varētu saņemt novembrī. Tikmēr skolotājiem jāvingrina bērnu pirkstiņi, sagatavojot tos rakstīšanai.

Par bērnudārzu vadlīnijās iekļauto obligāto sešgadnieku mācīšanu rakstīt rakstītiem burtiem J. Glaudiņa vairākkārt uzsver, - tas jādara atbilstoši katra bērna spējām. Sākumā viņi burtus vilks uz baltas lapas, nevis līnijām.

Vecāki jaunos noteikumus vērtē dažādi. Vieni to uztver kā pašsaprotamu un labu lietu, bet citi jau tagad "nolaiž rokas" un paļaujas tikai uz bērnudārzu skolotāju palīdzību.

Inga Vīvuliņa pārlieku neraizējas, jo viņas piecus gadus vecā meitiņa Nora jau lasa un raksta drukātiem burtiem, par ko lielu paldies pelnījušas Noras skolotājas Smiltenes bērnudārzā "Pīlādzītis". "Taču saprotu, kā jūtas vecāki, ja viņu bērniņš šādā vecumā vēl neprot lasīt, bet jau vajag mācīties rakstīt. Skolotājai nav iespējams izstāvēt klāt katram bērnam, ja grupiņā ir vairāk nekā 20 audzēkņu. Turklāt katram bērnam ir atšķirīga uztvere," teic I. Vīvuliņa.

Arī vecākiem neesot viegli ķerties pie sava bērna apmācības. Pa dienu darbā ir noguruši gan viņi, gan bērni, turklāt daudziem mazajiem vakaros ir nodarbības dziedāšanā vai dejošanā. Galvenais, - nenobaidīt bērnusAptaujātās bērnudārzu skolotājas visvairāk raizējas par mājas bērniem, kuri viņu uzmanības lokā nokļūst, tikai sākoties obligātajai piecus un sešus gadus veco bērnu apmācībai.

Variņu pagasta bērnudārza "Saulīte" vadītāja Irēna Kukule stāsta, ka uz "dārziņu" piecu gadu vecumā atnāk arī tādi bērni, kuri ne tikai nepazīst nevienu burtu, bet kuriem ir arī sliktas sociālās prasmes, tāpēc bērnudārzā viņiem vispirms jāiziet adaptācijas periods. Turklāt skolotājas strādā ar skaitliski lielām, jaukta vecuma grupām, un slodze ir liela.

Optimisma nav arī novada centrā, Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis"."Tā vairs nav rotaļnodarbība, bet cītīgs darbs pie galda. Protams, būs bērni, kuri to izdarīs, taču tik un tā visi būs cietēji. Runājam, ka bērniem ir liela slodze un skolā jāmaina saturs, bet te jau pirmsskolā iedodam pamatīgu papildu slodzi, kaut gan bērniem tas ir laiks izspēlēties," saka "Pīlādzīša" vadītāja Santa Rudzīte.

Viņa tomēr aicina vecākus nenobaidīt savus bērnus, stāstot mazajiem, ka "dārziņā" tagad būs daudz jāmācās, jo bērns var izdarīt tik, cik viņa attīstība dotajā brīdī atļauj. "Kādreiz visi agri mācījās rakstīt, bet bērna individuālās īpatnības neņēma vērā. Mūsdienās daudz lielāku uzmanību pievērš bērna motivācijai un gatavībai kaut ko darīt. Jau to neņems vērā, tad, iespējams, nākotnē skola būs vieta, no kuras bērns centīsies izvairīties," pieļauj S. Rudzīte.

Komentāri 1

Nuu

Traka,traka ir šī pasaule! Pa galvu, pa kaklu uz kapa malu.

pirms 10 gadiem, 2010.09.17 18:48

Izglītība