Seminārs par pašvaldību iespējām veidot starptautiskus jauniešu projektus programmā „Jaunatne darbībā”

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) aicina pašvaldību pārstāvjus, piedalīties informatīvajā seminārā par pašvaldību iespējām veidot starptautiskus jauniešu projektus Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā" .

Seminārs notiks 2010.gada 14.septembrī viesnīcā „Rīga", Aspazijas bulvārī 22, Rīgā no plkst. 11.00 līdz 15.00. Seminārā tiks sniegta informācija par programmu „Jaunatne darbībā" un projektu veidiem, kurus var izstrādāt pašvaldības, projektu finansēšanas noteikumiem, formālajiem un kvalitātes kritērijiem, projektu iesniegšanas termiņiem, programmas prioritātēm.

Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos semināram, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to līdz 2010.gada 3.septembrim uz JSPA (e-pasts [email protected], fakss 67358060).

Programma „Jaunatne darbībā" ir neformālās izglītības programma jauniešiem, programmas mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū un aicināt jauniešus veidot Eiropas Savienības nākotni. Programma atbalsta mobilitāti Eiropas Savienības robežās un ārpus tām, neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, veicina visu jauniešu iekļaušanu programmā un sabiedrībā, neatkarīgi no izglītības, sociālās vai kultūras vides.

Programmā „Jaunatne darbībā" var veidot jauniešu apmaiņas, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas projektus, apmācību un sadarbības projektus, Eiropas brīvprātīgā darba projektus. Programmas „Jaunatne darbībā" projekti veicina līdzdalību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, sniedz iespēju iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā savā pašvaldībā un vienlaicīgi rada jauniešos atbildības sajūtu par savu pašvaldību.

Projektos tiek skartas dažādas tēmas un to mērķauditorija var būt dažādu grupu jaunieši, gan aktīvie jaunieši, kuriem tā ir nozīmīga vietējās līdzdalības pieredze, gan sociālā riska jauniešiem, kam projekti palīdz rast motivāciju veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas.

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet. Informāciju par programmu „Jaunatne darbībā" atradīsiet mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.

Izglītība