Skolā vēlas strādāt labākie!

Marta beigās noslēgusies pieteikšanās programmas Iespējamā misija Trešajam iesaukumam. Esam saņēmuši 182 pieteikumus no jauniešiem, kas gatavi ieguldīt savu darbu un enerģiju Latvijas attīstībā, kļūstot par iedvesmojošiem skolotājiem. Ar programmas dibinātāju Lattelecom, Swedbank un Ideju partneru fonda un citu uzņēmēju un privātpersonu atbalstu programma jau trešo gadu atlasa un sagatavo darbam skolā talantīgus un sociāli aktīvus augstskolu absolventus.

Jau trešo gadu Iespējamā misija aicināja programmā iesaistīties talantīgus un enerģiskus jauniešus, kas gatavi kā pirmo profesionālo izaicinājumu izvēlēties darbu skolā. Programmas dibinātāji un atbalstītāji pauž gandarījumu par tik ievērojamu skaitu jauniešu, kas gatavi apgriezt pasauli kājām gaisā, iedvesmojot skolēnus augstiem mērķiem un vienlaikus pašiem gūstot nenovērtējamu dzīves pieredzi.

Potenciālie dalībnieki uzrāda augstus akadēmiskos sasniegumus, ir pierādījuši sevi sociālās aktivitātēs un piedalījušies projektos, kas parāda viņu līdera dotības. Tieši pateicoties saviem atbalstītājiem un domubiedriem Iespējamā misija var pastāvēt un uzņemt nu jau Trešo jauno skolotāju iesaukumu.

Zane Oliņa, programmas Iespējamā misija direktore: „Priecājamies, ka ir tik daudz motivētu jauniešu ar vēlmi palikt Latvijā un ieguldīt savu enerģiju un darbu tās attīstībā, kļūstot par iedvesmojošiem skolotājiem. Paldies visiem, kas pieteikušies Iespējamā misijā! Izvērtējot saņemtos pieteikumus, secinām, ka šogad tie ir kvalitatīvāki, kandidātu lēmums par dalību programmā ir rūpīgi apsvērts.

Pieteikušies jaunieši, kas vairāku gadu garumā sekojuši līdzi Iespējamās misijas aktivitātēm, tādēļ viņiem ir konkrēta vīzija par to, ko viņi vēlas darīt skolā, ko sniegt saviem skolēniem un kā programma var palīdzēt to īstenot".

Kopumā vēlmi kļūt par Iespējamās misijas skolotājiem izteikuši 182 kandidāti. Lielākais interesentu skaits ir no Latvijas Universitātes (86), Rīgas Tehniskās universitātes (16), Latvijas Kultūras akadēmijas (15), Rīgas Stradiņa universitāte (13), Ventspils augstskolas (6), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (6), Daugavpils universitātes (6), Vidzemes augstskolas (5) un Rīgas Ekonomikas augstskolas (3). Četri pieteikumi saņemti no jauniešiem, kas studējuši augstskolās ārzemēs.

Šobrīd aktīvi norit jauno dalībnieku atlase, par kuras rezultātiem paziņosim maijā. Trešā iesaukuma skolotāji darbu skolās uzsāks septembrī pēc intensīvas piecu nedēļu Vasaras akadēmijas. Viņi pievienosies 26 skolotājiem kas jau šobrīd strādā 22 skolās visā Latvijā

Vēl līdz 15. maijam tiek gaidīti pieteikumi no skolām, kuras vēlas un ir gatavas savā saimē uzņemt jaunos skolotājus - Iespējamās misijas dalībniekus. Īpaši tiek aicinātas skolas, kas var piedāvāt pilnu slodzi vismaz vienā (vai divos) no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, vēsture, dzimtā valoda un literatūra, svešvalodas (angļu/vācu/krievu), bet izskatīsim pieteikumus arī citiem mācību priekšmetiem. Skolu pieteikums rakstāms brīvā formā. Vairāk informācijas mājas lapā www.iespejamamisija.lv

Izglītība