Skolas gatavojas Latvijas jubilejas svinēšanai

Visā valstī notiek dažādas metodisko izstrādņu skates audzināšanas darbā, un šogad tās lielākoties veltītas valsts 90. neatkarības gadadienai. Par to domā daudzās Valkas rajona skolās.

 

 

No Valkas rajona skolām šai skatei ir iesūtīti septiņi darbi, un četri no tiem jau nogādāti izvērtēšanai finālam Rīgā. Valkas bērnu un jauniešu interešu centrā notika visu septiņu darbu prezentācija, lai ar tiem varētu iepazīties visi pilsētu un pagastu pamatskolu pārstāvji, kuri ir iesaistījušies gaidāmos svētku svinēšanas projektos.

 

 

Kas pagātni pētī, nākotni svētīKopējam projektu ciklam "Tu esi, Latvija!" ir vairākas sadaļas, un divas no tām ir "Izzini Latviju!" un "Svinēsim Latvijas svētkus!", kam arī bija veltīts šis seminārs un metodisko izstrādņu konkurss. Šajā mācību gadā padarīto apkopos 20. maijā - Muzeju dienā. Pasākumu cikls "Kas pagātni pētī, nākotni svētī" ir veltīts muzeju iepazīšanai un skolēnu ieinteresēšanai apkārtnes pētīšanā. Otrs - zinātniski pētniecisko darbu izstrādei saistībā ar šo tematiku un novada ģeogrāfiskajiem aspektiem kopš 1918. gada līdz šodienai un cilvēku likteņstāstiem.

 

 

Jāsāk ar šodienu, nevis vakardienas vēsturiInteresants projekts ir "Mana skola", un tā uzdevums ir izveidot 10 minūšu ilgu programmu par savu skolu, par tās atribūtiku.Ērģemes pamatskolas skolotāja Agita Miķelsone demonstrēja savu projektu "Pilsoniskās audzināšanas pasākumu plānošana un īstenošana Ērģemes pamatskolā". Tas nozīmē, ka visas skolas klases ir iesaistījušās blakus esošo kapu kopiņu apkopšanā. Viņi kopj rakstnieces Vijas Upmales, bijušo skolotāju un Lāčplēša kara ordeņu kavalieru kapus. "Par katru no šiem cilvēkiem skolā ir apraksts, un skolēni ar viņiem iepazīstas, turklāt kopjamo kapu saraksts ir sastādīts pēc slīdoša grafika, lai pakāpeniski iepazītu visus pazīstamākos novadniekus," "Ziemeļlatvijai" skaidro A. Miķelsone. Jautāta, kas šajā seminārā viņai šķita visinteresantākais, skolotāja atbildēja, ka Latvijas Kara muzeja speciālista Mārtiņa Mitenberga atziņas par novadpētniecības darba aspektiem. Novadpētniecība nav tikai vakardienas vēsture. Ir jāsāk ar pašlaik dzīvo cilvēku iztaujāšanu, lai izzinātu viņu ieguldījumu novada dzīves veidošanā. M. Mitenbergam ir itin moderna un mūsdienīga pieeja vēstures pētīšanā. "Uz svētku svinēšanu nevajag skatīties pārlieku svinīgi, sāpīgi vai bēdīgi, bet ar šodienas dzīves garšu," pārliecināts M. Mitenbergs.Prezentācijā labākais veikums bija Ivetai Krūmiņai no Smiltenes Centra vidusskolas, Ingai Boškinai no Trikātas pamatskolas, māksliniecei Kristīnei Ganiņai no bērnu un jauniešu interešu centra ar idejām dažādu svētku noformējumiem un Ilzei Kurtei no Ēveles pamatskolas. Visi šie darbi atzīti par labākajiem no septiņiem piedāvātajiem. BJIC vadītāja Silvija Dorša atzīst, ka visi še minētie patiešām bija pamatīgi un interesanti. Vēl prezentācijā savus darbus demonstrēja Ērģemes, Brantu un Plāņu pamatskola.

Izglītība