Skolās plāno atjaunot zelta un sudraba medaļas par sasniegumiem mācībās

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno atjaunot zelta un sudraba medaļas vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu un 12.klašu absolventiem par sasniegumiem mācībās.

Nākamnedēļ valdība skatīs IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu par pasākumiem, lai samazinātu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem daudzumu vispārējā izglītībā. Lai motivētu skolēnus aktīvam mācību darbam skolas laikā, kā arī rosinātu intensīvam, radošam tālākās izglītības ceļam, plānots atjaunot zelta un sudraba medaļu piešķiršanu 9. un 12.klašu absolventiem par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem mācību darbā, Latvijas un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos.

Medaļas piešķiršanai 9.klašu un 12.klašu absolventi tiktu izvirzīti pēc noteiktiem kritērijiem. Skolēnus medaļas piešķiršanai izvirzītu vispārējās izglītības iestādes, iesniedzot IZM noteiktu apliecinājumu katra pretendenta sasniegumiem.

Pieteiktos pretendentus vērtētu un lēmumu pieņemtu izglītības un zinātnes ministres izveidota komisija. Pretendentu saraksts varētu aptvert aptuveni 4% no 9.klašu un 12.klašu absolventiem, kas ir apmēram 1000 skolēnu 9.klasēs un apmēram 700 - 12.klasēs. No tiem apmēram 100 absolventu varētu saņemt zelta medaļas, bet 150 - sudraba medaļas.

Izglītība