Skolās sācies eksāmenu laiks

Daži skolēni jau gatavojas vasaras brīvlaikam, taču 9. un 12. klašu abiturientiem sākas saspringtais eksāmenu laiks. Vakar notika pirmais pārbaudes darbs - rakstiskā valsts ieskaite sportā.

 

Smiltenes skolās 19. maija rītā valdīja ļoti liela rosība. Pirms ieskaites skolēni bija manāmi satraukti, jo nezināja, kādi jautājumi viņus sagaida. Taču ātrākie rakstītāji ieskaiti pabeidza jau pēc 15 minūtēm, paredzēto 40 minūšu vietā.

 

 

Skolēni atzina, ka ieskaite nav bijusi grūta, taču bijuši arī daži āķīgi jautājumi, piemēram, par basketbolu. Smiltenes ģimnāzijas 9. klases meitenes stāsta, ka daudzi jautājumi bijuši loģiski izdomājami. Viņas domā, ka ieskaites rezultātiem jābūt labiem.

 

 

Nākamā ieskaite 9. klašu skolēniem gaidāma dabaszinībās, un tā notiks 21. maijā, bet 12. klašu beidzēji gatavojas 22. maijam, kad viņiem paredzēts pirmais lielais pārbaudījums - ieskaite sportā.

Izglītība