Skolas vēl var paspēt pieteikties Eiropas Dienasgrāmatām bez maksas

Ikvienai skolai Latvijā ir iespēja pieteikties un saņemt Eiropas Dienasgrāmatas un skolotāja rokasgrāmatas 2010./2011.mācību gadam. Dienasgrāmatas un rokasgrāmatas veido Generation Europe fonds, bet skolniekiem un skolotājiem to bezmaksas nodrošina Eiropas Komisija.

 

Līdz 2010.gada 29.janvārim Latvijas skolas bez maksas var paspēt pieteikt Eiropas Dienasgrāmatas savas skolas 11.klases skolēniem (tiem, kas šogad iet 10.klasē).

 

Eiropas Dienasgrāmata ir skolēnu dienasgrāmata, kurā var pierakstīt uzdoto, papildus tam katras lapas apakšā atrast iedvesmojošus citātus, interesantus faktus un pārdomas rosinošus jautājumus.

 

Tā ir arī vērtīgs mācību līdzeklis par jauniešiem nozīmīgiem tematiem: karjeras iespējām, veselību un drošību, vidi, Eiropas Savienību un daudziem citiem jautājumiem. Eiropas Dienasgrāmata piedāvā jaunāko informāciju un atraktīvu grafisko noformējumu.

 

Dienasgrāmatā var atrast arī pievienotas interneta adreses (Latvijas un Eiropas), kas dod iespēju skolēniem iegūt papildu informāciju. Kā arī iespējams lasīt dažādu Eiropas valstu skolēnu viedokļus un citātus.

 

2008.gadā 2009/2010. gada izdevums tika izplatīts 3,365,675 eksemplāros 27 ES valstīs, savukārt Latvijā 25 525 eksemplārus saņēma 348 skolas. Šogad pieteikšanās sākās jau novembra beigās un līdz šim dienasgrāmatas pasūtījušas jau 165 skolas.

 

Pasūtītas ir jau gandrīz puse no pieejamajām dienasgrāmatām - 12 500 eksemplāri. Dienasgrāmatas varēs saņemt 2010.gada maijā un jūnijā, lai septembrī tās varētu izdalīt 11.klašu skolēniem.

 

Iesakām pasteigties, jo visiem var nepietikt! Latvijā Eiropas Dienasgrāmatas projektu koordinē valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra".

 

Pieteikties Eiropas Dienasgrāmatām iespējams mājaslapā www.europadiary.eu, aizpildot anketu līdz 2010.gada 29.janvārim! Ja tas nav iespējams, dienasgrāmatām var pieteikties arī, nosūtot anketu pa faksu (67358060) vai pastu (Teātra iela 3, Rīga, LV-1050) valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra".

Izglītība