100 soļi līdz simtgadei Smiltenes vidusskolā

Latvijas simtgades gads ir nozīmīgs visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Smiltenes vidusskolā 2017./2018. mācību gads iezīmējies kā gatavošanās, mantojuma uzkrāšanas, Latvijas 100-gades ievada gads.

Visa mācību gada garumā skolēni ir veikuši pētījumu Latvijas kartē, lai ainaviski iezīmētu vietas, kas ir nozīmīgas ģimenei, pašiem un arī klašu kolektīviem, izceļot tās vietas, kuras Latvijā būtu vērts apskatīt kopā ar draugiem un domu biedriem.

Tāpat jaunāko un vecāko klašu skolēni krājuši un vēl laikā līdz Latvijas dzimšanas dienai uzkrās ģimenes receptes, kas atspoguļo mūsdienu Latvijas garšu.

Uzkrātais materiāls šobrīd tiek apkopts skolas mājas lapā, veidojot īpašu sadaļu, veltītu Latvijas 100-gadei.

Mācību gada griezumā esam apliecinājuši mīlestību savai Latvijai, arī piedaloties dažādos konkursos un pasākumos:


pašus pirmos no 100 soļiem pretī Latvijas 100 - gadei spērām septembrī, atzīmējot Dzejas dienas, kurās simboliski, poētiski soļi tika ietērpti dzejas rotā – tā tapa skolēnu veidota izstāde, visdažādākos apavus – gan kurpes, gan zābakus, arī pastalas – darinot kāda iemīļota latviešu dzejnieka dzejolī. Dzeja tika lasīta, darinātais – īsti mākslas darbi -  Dzejas dienu mēnesī iepriecināja ikvienu mūsu skolas apmeklētāju.

Novembris ik gadu skolā iezīmējas kā Patriotisma mēnesis, kad Latvijas krāsas kļūst spilgtākas, emocijas – svinīgākas. 2017./18.m.g. Smiltenes vidusskolā tēmu “Mana Latvija” saistībā ar aktīvu iesaisti kompetenču pieejā mācībām kopīgi akcentēja dažādos mācību priekšmetos, svinīgajā koncertā vecāko klašu audzēkņiem un sākumskolas klasēs organizētajos konkursos, un 5. – 7. klašu foto orientēšanās spēlē pa Smilteni, izzinot šodienas un vēstures liecību sasaisti.

6. decembrī pasākumā “Iepazīt, izzināt, iedvesmoties!” skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu nozaru pārstāvjiem – latviešiem, kas guvuši panākumus šodienas Latvijā, -  un rast jaunu motivāciju turpmākajām dzīves izvēlēm.

Martā sadarbībā ar Smiltenes vidusskolas bibliotekārēm tika uzsākta akcija, kuras mērķis ir dāvanā Latvijas 100-gadei un visiem Smiltenes iedzīvotājiem izveidot izstādi no 100 grāmatām, kurās ir pieminēts Smiltenes vārds. 

10. aprīlī, gūstot atzinību no Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieces Agras Bērziņas, notika svinīgs pasākums, veltīts 2. Cēsu Skolnieka rotas karoga piemiņai un patriotiskajai audzināšanai skolā. 

13. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 10. klašu skolēnu komandas par godu veiksmīgajam startam tikai aicinātas piedalīties žurnālistikas medijpratības konkursa “Pilna doma” noslēguma pasākumā.

25. aprīlī 6. klašu skolēni devās Meža ekspedīcijā un stādīja 100 priedes meža izcirtumā dāvanā Latvijas mežiem sadarbībā ar A/S “Pata Strenči”. 

3. maijā, uz balti klātā galda tika likta rupjmaize un medus, dziedāta “Pie Dieviņa gari galdi” un mācību stundām cauri vīta Baltā galdauta svētku simboliskā nozīme.

Mūsu skolas 5.d klases skolniece Jasmīna Pakalne uzvarēja Vislatvijas skaļās lasīšanas nacionālajā finālā, kas noritēja 12. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vislatvijas skaļās lasīšanas konkursā aktīvi iesaistījās daudzi mūsu skolas 5. un 6.klašu skolēni.

ZAAO organizētā Vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” akcijā “Dabai labu darīt” ieguvām 2. vietu. 

“Zaļās jostas” konkursā “Tīrai Latvijai” aktīvi iesaistījās Smiltenes vidusskolas skolēni, īpaši jāizceļ 1. a klases skolnieks Haralds Hirte, kurš savākto izlietoto bateriju apjomā ieguva 6. vietu Latvijā. Visi, kas iesaistījās konkursā, 25. maijā piedalījās noslēguma pasākumā Zaļās jostas Vides svētku ietvaros LVM dabas parka Tērvetē jaunatklātajā “Kurbada zemē”. 

24.maijā 1.-4. klašu skolēni piedalījās Smiltenes novada sākumskolēnu sadziedāšanās pasākumā. 

Mācību gada izlaidumos tiks dejotas latviešu tautas dejas, dziedātas iemīļotas latviešu autoru dziesmas, apliecināta mīlestība savai ģimenei, skolai un dzimtajai vietai. 

Svētku kulminācija gaidāma jaunajā 2018./2019. mācību gadā, kad Zinību dienā blakus Latvijas valsts karogam līdzās sliesies Smiltenes vidusskolas karogs, kad Dzejas dienu mēnesī apaļosim 100 vismīļākos latviešu dzejoļus un kad kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem novembra mēnesī apaļo skaitli sumināsim īpašos svētku pasākumos.


Izglītība