Ar lepnumu par savu novadu

Trikātas pamatskolā notika literārā konkursa “Mazs bij' manis novadiņis, bet diženi turējās” noslēguma pasākums. Šis konkurss norisinājās ilgāk nekā mēnesi.


“Konkursā bija jāraksta noteikta apjoma darbs par savu dzimto vietu Beverīnas novadā. Darba motivācija bija veicināt lepnumu par savu vietu te dzimušajiem un augušajiem bērniem,” “Ziemeļlatvijai” skaidro skolas direktore Brigita Avišāne.

Konkursā piedalījās 4.-9. klašu Trikātas un Kauguru pamatskolas skolēni. 12 labākie – Kristers Ķerpe, Augusts Dukaļskis, Luīze Meirāne, Toms Lauris Akmentiņš, Krista Loiko, Diāna Trunova, Alberts Zundāns, Vivita Ķerpe, Antra Andrupe, Līga Kvitka, Līga Ozola, Ilze Ielīte – saņēma kalendāru, kurā katrā mēnesī ir nodrukāts kāds no uzvarētāju darbiņiem. Visi konkursam iesniegtie darbiņi ir apvienoti nelielā pašu sagatavotajā izdevumā “Dzimtā vieta Beverīnas novadā”.

Izglītība