“Bez jokiem – mēs aizlidojam!”

“Mēs aizlidojam!  Bez jokiem, mēs aizlidojam,” 13.aprīlī, Smiltenes tehnikuma Žetonu vakarā teica nākamie veterinārārsta asistenti, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, automehāniķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un viesnīcu pakalpojumu speciālisti.

“Palicis vairs tikai neliels starpposms. Lai mums izdodas tādā pašā sastāvā stāvēt zāles priekšā 22.jūnijā, skolas izlaidumā,” saviem audzēkņiem vēlēja nākamo ēdināšanas pakalpojumu speciālistu kursa audzinātāja Vita Audere.

Bez piecām minūtēm absolventi dalījās atmiņās par tehnikumā pavadīto laiku un priecēja klātesošos ar priekšnesumiem par četriem tehnikumā pavadītajiem gadiem un profesiju, kas noteiks viņu turpmākos dzīves mērķus un virzienu.

Ceturtajiem kursiem veiksmi un panākumus eksāmenos vēlēja arī trešo kursu audzēkņi. “Katrs rīts mums sniedz iespēju būt citādiem, nekā bijām vakar. Tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā bijām vakar. Tas sniedz mums izaicinājumu sevi pārvarēt, pilnveidot un pārspēt,” 4.ēdināšanas pakalpojumu kursu uzrunāja 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa jaunieši.

4.viesnīcu pakalpojumu kurss klātesošos izklaidēja ar deju “Karbunkulis” un “Kap Songs” (priekšnesums ar glāzītēm).

“Tagad esat izgājuši finiša taisnē. Ceļa galā gaida lielā balva! Novēlu, lai tā 22. jūnijā jums visiem iekrīt kabatā,” savējiem, nākamajiem viesnīcas pakalpojumu speciālistiem vēlēja skolotāja Maija Jančevska. Savukārt audzēkņi teica paldies skolotājai, kurai visus četrus skolas gadus varējuši zvanīt jebkurā diennakts laikā.

“Mēs vienmēr pēdas atstāsim

Cauri zemes zaļām ārēm,

Paliks ceļš kā liecinieks,

Tilti upēm pāri,” dziedot skaisto “Ceļa vīru dziesmu”, “ceļinieku” himnu, solīja nākamie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi.

“Šodien, puiši, jums aizveras bērnības durvis. Vēl priekšā prakse. Lai pēc pāris mēnešiem, izlaidumā, atkal visi varam būt šeit kopā,” 4.A un 4.B transporta kursu jauniešiem vēlēja audzinātāja Līga Ābeltiņa, kura visus četrus gadus puišus atbalstīja kā mamma. Organizēja viņiem kopīgas pēcpusdienas ar skolas absolventiem un daudzus citus interesantus, saturiski bagātus pasākumus.

Nākamie automehāniķi vēl ir profesionālās kvalifikācijas praksē, tāpēc Žetonu vakarā nebija ieradies viss kurss. Audzinātāja Irēna Priede, vēlot saviem puišiem veiksmīgi pabeigt praksi un nokārtot eksāmenus, priecājās par to, kā jaunekļi šajos četros gados izauguši – kļuvuši izlēmīgāki un noteiktāki.

Kādi viņi visi būs pēc 20 gadiem? – To savā Žetonu vakara priekšnesumā centās iztēloties nākamie veterinārārsta asistenti. Katrs no viņiem tehnikumā aizvadītos gadus atcerēsies citādāk. Taču pats galvenais, lai arī pēc desmit un divdesmit gadiem viņiem visiem izdotos sevī saglabāt to prieka dzirkstelīti, kas neļauj ieslīgt rutīnā un piešķirt svētku noskaņu ikvienai dienai!

Kursa audzinātāja Aija Skrastiņa dāvināja nākamajiem “vetiņiem” veiksmes kastanīšus, atzīstot, ka audzināmais kurss viņai atgādina kastaņus. “Pirmajā gadā ieradāties, ierāvušies savā čauliņā. Citam kažociņš bija ar garākām adatiņām, citam – ar īsākām. Īpašs prieks par tiem kastanīšiem, kas tikuši laukā no savas čaulas! Kādam dažas adatiņas nolauztas, kādam – palikušas gludākas. Tas nekas, ja ir arī kāda asāka! Kastanis dod spēku, enerģiju, aizdzen projām visas ļaunās un sliktās domas! Lai jums izdodas!”

“Pirms lūdz – tici, pirms runā – klausies, pirms tērē – nopelni, pirms raksti – domā, pirms padodies – mēģini, pirms mirsti – dzīvo,” jauniešus uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis. “Svarīgākais, ka jūs dzīvē esat vajadzīgi citiem un lai jums vienmēr apkārt ir draugi! Atcerieties skolu, jo jūs esiet piederīgi šai skaistajai vietai, Smiltenei un tehnikumam! Atcerieties, ka žetons, kuru šodien saņēmāt, aicina tiekties uz augšu! Līdz finišam vairs nav tālu… Parādiet, ka jūs visi varat to sasniegt!”

Absolventiem muzikālus priekšnesumus bija sagatavojusi 3.veterinārmedicīnas kursa audzēkne Santra Vēberga un 1.B veterinārmedicīnas kursa audzēknis Mārcis Petrauskis.

Žetonu vakaru vadīja Andris Zvaigzne (4.B transporta kurss) un Ernests Raudulis (4.ēdināšanas pakalpojumu kurss). 

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums


Izglītība