Izcili aizstāvēta prakse

Smiltenes tehnikuma 4.veterinārmedicīnas kursa audzēkņi 9.aprīlī aizstāvēja profesionālās kvalifikācijas praksi. Vairākums jauniešu ieguva augstāko novērtējumu – deviņas un desmit balles. Zemākais novērtējums – astoņas balles. “Lai laime, kas vēl nāks, jums neatnāk par vēlu! Lai nav durvis ciet, jo laime nemēdz lūgties,” jauniešiem pēc viņiem tik nozīmīgā pasākuma novēlēja prakses vadītāja, Smiltenes tehnikuma veterināro priekšmetu skolotāja Biruta Birkenšteina.

“Kopā ar kolēģiem ilgi apspriedāmies, kādas atzīmes likt, lai kādam neuzaugtu liekie spārni, jo ar tiem grūti lidot. Dažiem pie atzīmes pielikām plusu, dažiem - mīnusu. Lai novērtējums nebūtu par zemu vai augstu. Mums ļoti patika Jūsu prezentācijas, tas, kā pratāt aizstāvēt savu praksi!”

Turpinās mācības augstskolā

“Četri tehnikumā pavadītie gadi paskrēja tik ātri, ka grūti noticēt, ka skolas laiks jau tikpat kā aiz muguras,” atzīst nākamās veterinārārsta asistentes Everita Krustāne un Renāte Strelēvica. Smiltenes tehnikumā pavadītais laiks viņām visvairāk paliks atmiņā ar kopmītņu dzīvi un veterināro mācību priekšmetu stundām. 

Abas jaunietes par profesionālās kvalifikācijas praksi saņēma visaugstāko novērtējumu – desmit balles. Renāte ar “Erasmus+” projektu atbalstu profesionālās kvalifikācijas praksē bija Spānijā, klīnikā “Realejo”, kur pavadīja vienu mēnesi, un Maltā, klīnikā “Animal aid veterinary clinic”, kur nostrādāja piecus mēnešus. Everita divus profesionālās kvalifikācijas prakses mēnešus strādāja Maltā, klīnikā “Pets and Vets”, bet četrus mēnešus – savā dzimtajā pusē, SIA “Vetoria”, veterinārajā klīnikā Rēzeknē. Abām prakses vietās piedāvāts darbs, bet jaunietes vēlas turpināt mācības augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) veterinārmedicīnas fakultātē. 

Jaunietes par lielāko ieguvumu profesionālās kvalifikācijas praksē uzskata iespēju nostiprināt praksē skolā iegūtās teorētiskās zināšanas un strādāt ar jaunāko aparatūru. “Par milzīgu vērtību uzskatu arī savus Maltā un Spānijā iegūtos draugus, ar kuriem vieno līdzīgās profesionālās intereses,” atzīst Renāte.

Iesaka izmantot prakses iespējas ārzemēs

Jauniešiem, kuri vēl tikai domā – mācīties vai nemācīties veterinārmedicīnu, abas jaunietes iesaka rūpīgi izsvērt, vai tas patiešām ir viņu aicinājums. “Mācību programma nav viegla. Lai kaut ko sasniegtu, jābūt gatavam savā izaugsmē ieguldīt darbu,” saka Renāte, kurai visus mācību gadus bija viena no augstākajām vidējām atzīmēm tehnikumā. “Diezgan daudzi joprojām dzīvo ar priekšstatu, ka tehnikumā var nemācīties. Bet tā nav… Turklāt, ja gribi studēt augstskolā, tad īpaša vērība jāpievērš ne vien profesionālajiem, bet arī vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Taču visiem jauniešiem, kuri atnāks uz šo skolu mācīties, noteikti iesakām izmantot profesionālās prakses iespējas ārzemēs!”

Jānovērtē arī centība!

“Esmu patīkami pārsteigta,” 4.veterinārmedicīnas kursa audzēkņu paveikto vērtē skolotāja Biruta Birkenšteina. “Necerēju, ka viņi būs tik atsaucīgi un precīzi, ne dienu nekavējot nodos prakses atskaites! 

Atskaites gan šoreiz izvērtās ļoti teorētiskas, tāpēc tās novērtēju diezgan kritiski. Domāju: ja reiz cilvēks bijis praksē, tad lai arī palielās ar paveikto! Taču jaunieši bija sagatavojuši tik labas prezentācijas! Katram jau sirsniņā bija iemeties arī drebulis, bet visi ar to lieliski tika galā. Tāpēc arī rezultāti tik labi. Uzskatu, ka dažreiz ir jānovērtē arī centība… Tālākais jau pašu jauniešu ziņā. Dažiem noteikti būs vilinājums uzreiz doties strādāt un pelnīt. Taču zinu, ka vismaz ceturtā daļa turpinās mācības augstskolā, jo uzskata, ka pēc tam viss vieglāk sapelnīsies. Lai to darītu, ir jābūt aicinājumam. Studējošie tehnikuma absolventi jau paspējuši jauniņos sabaidīt… (smaida). Bet, ja cilvēks spēj sevi mobilizēt un visu izdara noteiktajā laikā, tad jau nemaz tik grūti nav.”


Izglītība