Karjeras dienas Smiltenes Centra vidusskolā 1

Dzīves mērķu uzstādīšana un nākotnes ieceru īstenošana izdodas labāk, ja ir iespēja to pamatot ar reāliem dzīves piemēriem. Bieži vien jēdziens „karjeras izglītība” tiek izprasts teorētiski un vispārināti. 

Tādēļ 8.maijā Smiltenes Centra vidusskolā novada 8. – 12. klašu audzēkņiem tika piedāvāta iespēja pašiem satikties un tuvāk iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem – sava darba entuziastiem.

  Ikvienā no 9 nodarbībām, no kurām jaunieši varēja izvēlēties sev interesantāko, bija sastopami arī Smiltenes Centra vidusskolas absolventi un attiecīgās jomas profesionāļi. 

Ieguvēji bija visi: gan jaunieši, kas prieku un atzinību par redzēto un dzirdēto nodarbībās pauda noslēguma atziņās, gan skolas absolventi, kas tikās vēl pirms gaidāmā salidojuma skolas 70 gadu jubilejā rudens sākumā, gan dažādu profesiju pārstāvji, kas sava darba specifiku atklāja visiem interesentiem.

Visi kopā daudz jauna un interesanta uzzinājām šādās darbības jomās:

IT nozare saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām;

jauniešu iespējas Eiropas kontekstā;

valsts drošība un aizsardzība;

ainavu dizains;

farmācijas nozares plašās iespējas;

gudra, laimīga un vesela skolēna, studenta, profesionāļa zelta likumi;

audiovizuālā mediju māksla;

uzņēmējdarbība;

jaunietis darba tirgū.

Dienas noslēguma ciklā skolēniem bija iespēja sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti Lindu Upmali un veikt testu, izzinot savas nākotnes iespējas, gan izprast komandas darba nozīmi mērķa sasniegšanā kopā ar Mareku Dombrovski, kā arī sadarbībā ar portālu www.prakse.lv izmēģināt simulācijas spēli „Darba intervija”. 

Lielu paldies par atsaucību un aizrautīgo stāstījumu nodarbībās sakām Smiltenes Centra vidusskolas absolventiem - 

Agijai Kukainei,

Eiženam Petrovičam,

Kristapam Verginam,

Līgai Ozoliņai,

Ingusam Laizānam,

Mārītei Skopānei,

Lindai Skarei,

Ritvaram Eimanim,

Baibai Gutānei,

Lindai Kalniņai,

Ingai Jurčinskai,

Karīnai Ozoliņai,

Jānim Ūdrim-, 

kā arī uzaicinātajiem viesiem: Lindai Upmalei, Ingai Deigelei, Elitai Stošai, Marekam Dombrovskim, portālam www.prakse.lv.


Daudzi jaunieši pēc Karjeras dienas nodarbībām secināja, cik būtiska loma ir izglītībai, drosmei un neatlaidībai savu mērķu sasniegšanā, kā arī ieguva daudz vērtīgu atziņu par interesējošo darba jomu.


Komentāri 1

m

Ļoti labs pasākums jauniešiem, kaut nedaudz parāda virzienu profesijas izvēlē.

pirms 6 gadiem, 2015.05.12 10:06

Izglītība