Par Smiltenes Mūzikas skolas direktoru uz noteiktu laiku apstiprināts Edgars Roslovs 1

Trešdien, 25.aprīlī, Smiltenes novada domes deputāti Smiltenes Mūzikas skolas direktora amatā uz noteiktu laiku apstiprināja Edgaru Roslovu. 


Kā jau informēts iepriekš, Smiltenes novada dome izsludināja konkursu uz Smiltenes Mūzikas skolas direktora (-es) amata vakanci uz noteiktu laiku, uz kuru kopumā tika saņemti 4 pieteikumi. 


Visus kandidātus konkursa komisija vērtēja divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstību izvirzītajām prasībām, pēc kuras uz otro kārtu– darba intervijām klātienē – tika uzaicināti visi pretendenti. Intervijās tika vērtēta kandidātu zināšanu un kompetenču atbilstība amata prasībām – izpratne par izglītības iestādes darba organizāciju, prasme argumentēti, analītiski paust savu viedokli un izpratni par izglītības iestādes attīstības perspektīvām, pārmaiņu un attīstības plānu ieviešanu un nākotnes vīziju. 


Konkursa pretendentiem galvenās izvirzītās prasības bija bakalaura/maģistra grāds nozarē, vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, profesionālās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, zināšanas un izpratne par mūsdienīgiem izglītības attīstības un vadības procesiem. 


Edgars Roslovs ir ieguvis profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā, ar saksofona spēles skolotāja kvalifikāciju. Šobrīd maģistratūras studijās apgūst Izglītības vadību. Kopš 2014.gada ir strādājis par saksofona spēles skolotāju. Šobrīd ir saksofona skolotājs un Pūšamo/sitamo instrumentu nodaļas vadītājs Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolā, kā arī ir mūzikas izdevniecību nošu satura grafiķis starptautiskās izdevniecībās.


Savā pieteikumā E.Roslovs uzsvēra sadarbības nozīmi ar vidējās izglītības iestādēm, izglītības iestādes iekšējās un sabiedriskās dzīves pieejamības veicināšanu, kā arī to, ka “šajā pārmaiņu un inovāciju laikā ir jāspēj reaģēt un to izmantot sevis attīstības labā”! 


Edgars Roslovs plāno Smiltenes Mūzika skolas direktora amata pienākumus uzsākt pildīt ar 2018.gada 11.jūniju.


Komentāri 1

veletajsv

Izskatās, ka arī šis jaunais speciālists pārcelsies uz Smilteni. Smiltene no tā , tikai iegūs!
Žēl, ka Valkā jaunos nekādā veidā nepietur, bet dara visu, lai viņi pamestu pilsētu. Ļoti tuvredzīga domāšana atbildīgajiem.

pirms 3 gadiem, 2018.05.04 10:40

Izglītība