Paraksta nozīmīgu vienošanos par izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu

Šodien biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) telpās Rīgā, Valkas novada Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa parakstīja vienošanos par projekta “Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanu. 

Līdzīgas vienošanās par ieguldījumiem izglītības infrastruktūrā parakstīja arī Kuldīgas, Preiļu, un Tukuma novadu pašvaldības.

“Šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo pakāpeniski veidojam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju par mācību iestādi, kas būs interesanta ne tikai jauniešiem no Valkas novada, bet arī no citām pašvaldībām”, komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. “Jau tagad Valkā ir basketbola internāts, ģimnāzijā attīstām IT padziļinātu apmācību, robotiku. Šis būs instruments, kā gan skolu materiāli tehnisko bāzi, gan mācību vidi, kā arī iespēju dzīvot dienesta viesnīcā nodrošināt tādā līmenī, kāds tas ir visattīstītākajās valstīs”.

Projekta laikā tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu sākumskolā. Lai veicinātu skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, izbūvēs modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu internātu. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.

Valkas novadā 2016. gadā notika skolu reorganizācija - apvienojot Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu, izveidoja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju. Skola atrodas divās ēkās, un darbs ir organizēts tā, lai saglabātu un turpinātu labākās pamatskolas un ģimnāzijas tradīcijas. 

Ausekļa ielas korpusā pilnībā atjaunot ēkas 2. stāvu, izveidojot četras pilnībā modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1.-7. klašu skolēniem būs iespēja mācīties mūsdienīgā vidē, izmantot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā izmantot jaunākās IKT tehnoloģijas mācību priekšmetos. Raiņa ielas korpusā pilnībā atjaunos 1. stāvu, izveidojot multifunkcionālu telpu, kura būs plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālajām līdz darbam grupās. 

2016. gadā pašvaldība pieņēma lēmumu par Ozolu pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu. Pēc projekta īstenošanas Ozolu sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo ekrānu, padarot ikdienas mācību procesu interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošāku. 

Ņemot vērā to, ka demogrāfiskie procesi valstī ir ar negatīvu zīmi, skolēnu skaits turpina samazināties. Valkas novadā vienīgā vidusskola ir Valkas pilsētā, attiecīgi bērni no lauku skolām mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. 

Tā kā novada skolas tiek reorganizētas, pašvaldība prognozē, ka 7.-12. klašu skolēnu skaits pieaugs, tāpēc arī ir nepieciešams nodrošināt šiem bērniem dzīvesvietu ikdienā. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots un modernizēts jauns un mūsdienu prasībām atbilstošs internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas istabiņas ar tualetes un dušas telpu, iekārtota virtuve, mācību telpa, atpūtas telpa un saimnieciskā telpa. 

Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums veido 2 654 457,33 eiro. 1 247 392 eiro būs ES Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 1 407 065,33 – Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Projekta “Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/025) mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Sasniedzot mērķi, tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei. 


Izglītība