Pirmklasnieki svin pirmās 100 dienas skolā

Vakar, 5. februāra sniegotajā dienā, Smiltenes Centra vidusskolas pašiem mazākajiem skolēniem – pirmklasniekiem apritēja pirmās 100 skolā pavadītās dienas. Tradicionāli, lai atzīmētu šo notikumu, Smiltenes Kultūras centrā tika rīkots koncerts, uz kuru bija aicināti  mazo skolēnu vecāki un skolotāji.

Pirmklasnieki bija sagatavojuši gan skanīgas dziesmas, gan interesantus priekšnesumus par burtiņu karali un karalieni, kā arī par nepaklausīgajiem skolēniem. Visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Ilze Vergina un mazo pirmklasnieku skolotājas, veltot daudz sirsnīgu vārdu un vēlējumu. Pirmklasniekus sveica arī viņu bijušās bērnudārza  audzinātājas.

Tālāk, sadaloties komandās, sekoja dažādi uzdevumi, kuros skolēniem vajadzēja parādīt savu veiklību un attapību.

Noslēgumā katrs skolēns saņēma īpašus sertifikātus par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām skolā, kuru laikā viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem SCV skolēniem, apguvuši daudzas noderīgas prasmes un sadraudzējušies ar saviem klasesbiedriem.

Lai mazajiem pirmklasniekiem arī turpmākās dienas skolā būtu jaunu zināšanu, izturības un radoša dzīvesprieka piepildītas!


Izglītība