Pretim drošam pavasarim!

Jau pavisam drīz, no 16. – 20.martam, sāksies skolēnu pavasara brīvlaiks. Lai ceļš pretīm pavasarim nesagādātu raizes, ir svarīgi pārliecināties, ka jūsu bērns izprot ar drošību saistītos jautājumus gan esot mājās, gan piedaloties ceļu satiksmē, gan rotaļājoties ar draugiem.

Par drošību mājās der atgādināt, ka vienmēr mājokļa ārdurvis ir jāaizslēdz, arī gadījumos, kad bērns ir mājās. Vēlreiz atgādiniet, ka mājoklī nav vietas svešiem, bērnam nepazīstamiem cilvēkiem un svešiniekus ielaist mājoklī nedrīkst, kā arī nesarunājiet, ka pie jums nāks kādi draugi vai paziņas, kad ziniet, ka mājās viens pats būs tikai jūsu bērns. Ja ieradies kāds neaicināts viesis, lūdziet, lai bērns šādā gadījumā jūs informē, pirms iedomājies atvērt durvis.

Nav noslēpums, ka bērniem arvien patīk eksperimentēt, mēs to noteikti varam ļaut darīt, ja varam paši būt blakus un piedalīties bērna izziņas procesos, vai vismaz šo procesu uzraudzīt. Lai novērstu nesaskaņotus eksperimentus, izrunājiet darbības un to iespējamās sekas. Sērkociņi, šķiltavas, sveces, dažādu bērnam neparedzētu elektroierīču lietošana – potenciāli draudi ugunsgrēkam. Maisījumi no sadzīves ķīmijas līdzekļiem var būt bīstami veselībai un atgādinājums vecākiem – neatstājiet tos bērnam viegli pieejamā vietā. Tāpat lietderīgi ir parūpēties, lai bērnam mājās ēdiens ir viegli pieejams un nav nepieciešama nopietna gatavošana, kas bieži vien var beigties ar traumām. 

Bērnam gandrīz visur (skolā, pulciņos, treniņos) ir kārtības noteikumi, kas vienlaikus disciplinē un pasargā. Ieviesiet šādus noteikumus arī mājās, izveidojiet plakāta veida sarakstu ar iekšējiem kārtības un drošības noteikumiem kopā ar bērnu. Svarīgi, ka arī pats bērns šajā procesā piedalās, jo tad viņam tos gribēsies ievērot. Varbūt neliela neērtība jums – tie attieksies arī uz pārējiem ģimenes locekļiem. 

Tā kā laikapstākļi kļūst arvien labvēlīgāki āra aktivitātēm, pārrunājiet ar bērnu tos maršrutus pa kuriem viņš var doties viens. Tāpat nebaidieties runāt ar bērnu par gadījumiem, ja viņu uzrunā kāda sveša, maz pazīstama persona (svarīgi bērnam izskaidrot, kas ir svešs un kas nav. Piemēram, bērna krusttēvs nebūs svešs, taču drauga krusttēvs būs svešs). 

Bērnam ir jāzin, ka šādā situācijā viņām nav jāiesaistās sarunā, nekādā gadījumā nepiekrist piedāvājumiem nopirkt saldumus, našķus vai doties kaut kur līdzi, lai, piemēram, palīdzētu, jo pieaugušam cilvēkam palīdzība jāprasa otram pieaugušajam, nevis bērnam. Ja bērns nonāk šādā situācijā, ir jādodas tādas vietas virzienā, kur ir vairāk cilvēku, piemēram, veikalā un nekavējoties jāzvana vecākiem. Ja vecāki nav tajā mirklī sasniedzami, tad noteikti jāparūpējas par to, ka bērnam ir vēl kāds radinieks, pieaugušais pie kura viņš var vērsties. 

Ja tas ir izbraukums ar velosipēdu, tad noteikti parūpējaties, lai gan velosipēdam, gan tā vadītājam ir viss, kas garantē drošu braukšanu. Velosipēdam visu cauru gadu ir jābūt atbilstoši aprīkotam. To kā patstāvīgs ceļu satiksmes dalībnieks var vadīt bērns no 10 gadu vecuma, ja ir iegūta velosipēda vadīšanas apliecība, kas ir garants tam, ka bērns zina ceļu satiksmes noteikumus.

 Ir vēl divas obligātas prasības – ķivere (būs vēl drošāk, ja esat parūpējušies un sagādājuši ceļu un elkoņu sargus) un, ja braukšana notiek, kad ārā jau tumsa – atstarojošā veste. Ja velosipēda vadītāja apliecības nav, tad bērns nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, viņš var braukāt pa savas mājas pagalmu vai izbraukumā doties kopā ar pilngadīgu personu, kurai ir vadītāja apliecība.

Esiet pozitīvs piemērs savam bērnam! Ir grūti prasīt, lai bērns ievēro ceļu satiksmes noteikumus un šķērso ceļa braucamo daļu tikai tam paredzētā vietā, ja, vecāki ejot kopā ar bērnu, to neievēro.

Vēl būtisks temats ir atgādināt bērnam, ka ziemas sals atkāpies un arī ledus, kas klāj ūdenstilpnes, nav vairs drošs un pa to nekādā gadījumā nedrīkst pārvietoties. Tāpat viens no riskiem ir vietām radušies plūdi, kurus klātienē vēlas aplūkot ne mazums zinātkāro, īpaši bērni, pašiem neapzinoties, kādam riskam viņi sevi pakļauj.

Lai jums un jūsu bērniem priekpilnas pavasara brīvdienas!

Izglītība