Rīko dižkoncertu Trikātas pamatskolā

Pēdējā skolas dienā 31. maijā Trikātas pamatskolā notiks mācību gada atvadu dižkoncerts, kurā piedalīsies 2., 3. un 4. klašu skolēni.
“Skolēni ir sagatavojuši cirka uzvedumu, ar mūziku, spēkavīriem un daudzām citām atraktīvām izdarībām. Tas rādīs bērna izaugsmi šajā mācību gadā,” stāsta skolas direktore Brigita Avišāne.


Skolēni metīs kūleņus, leks ar lecamauklu, rādīs trikus, brauks ar velosipēdu un tamlīdzīgi. Viņi demonstrēs visu, ko var rādīt citiem, lai nedaudz celtu savu pašapziņu – es to protu. Uzvedumā izmantotas idejas, kuras trikātieši guva savā braucienā uz Poliju projekta “Nāc, spēlēsimies kopā” ietvaros.


Sarīkojumā paredzēti arī popielas priekšnesumi. Daži no tiem kopā ar vecākiem.

Izglītība