Smiltenes Centra vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

 Smiltenes Centra vidusskolas skolēni 2015./2016. mācību gadā ir aktīvi piedalījušies mācību olimpiādēs.

Smiltenes Centra vidusskolā vislabākos rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvuši:

          Ēriks Ralfs Matulis (12.kl.) – 

angļu valodas olimpiādē - 1.vieta;

Vidzemes reģiona angļu val. olimpiādē - 2.vieta;

bioloģijas olimpiādē - 2.vieta;

vēstures olimpiādē - 1.vieta;

 latviešu val. un literatūras olimpiādē - 1.vieta;

          Tīna Nulle (12.kl.) - 

 latviešu val. un literatūras olimpiādē - 2.vieta;

          Lauma Kalnkambere (11.kl.) – 

 latviešu val. un literatūras olimpiādē - 1.vieta;

          Elīna Elizabete Baranovska (12.kl.) – 

 angļu valodas olimpiādē - 2.vieta;

          Einārs Stepītis (12.kl.) – 

 angļu valodas olimpiādē ieguva atzinību;

          Anžela Halilova (9.a kl.) – 

 bioloģijas olimpiādē - 2.vieta;

          Linards Ozols (11.kl.) – 

bioloģijas olimpiādē - 1.vieta;

          Jānis Kubuliņš (7.b kl.) – 

 Vidzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē - 2.vieta;

          Elīza Būda (9.a kl.) 

 atzinība vēstures olimpiādē;

 latviešu val. un literatūras olimpiādē  - 2.vieta;

         Gerda Ance Rieksta ( 9.a kl.) -

    latviešu val. un literatūras olimpiādē - 1.vieta;

          Monika Ziediņa (8.b kl.) –

    latviešu val. un literatūras olimpiādē - 1.vieta;

          Amanda Pērkone (8.a kl.) –

    latviešu val. un literatūras olimpiādē - 2.vieta;

            Alise Kazeka (8.b kl.) –

    latviešu val. un literatūras olimpiādē - 3.vieta;

          Madara Māra Grigore (10.kl.) – 

 pirmais augstākais rezultāts latviešu val. un literatūras olimpiādē; 

          Lauma Melece (10.kl.) – 

 otrais augstākais rezultāts latviešu val. un literatūras olimpiādē; 

          Elīna Skopāne (10.kl.) – 

 trešais augstākais rezultāts latviešu val. un literatūras olimpiādē. 


Visvairāk mācību olimpiādēs gūto vietu ir Smiltenes Centra vidusskolas 12. klases skolniekam Ērikam Ralfam Matulim. Aktīvais un erudītais puisis par sevi stāsta:

„Esmu dzimis Dobelē, pēc tam ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi Mēros. Līdz 5. klasei mācījos Birzuļu pamatskolā, bet tad skolu slēdza, un tādēļ iestājos Sikšņu pamatskolā, kuru pabeidzu ar labām sekmēm. 

Jau pamatskolas laikā piedalījos dažādos konkursos, piemēram, erudīcijas konkursā „eXperiments Fizikā”, kur mūsu komanda uzvarēja, tāpat arī konkursā „Gribu būt mobils” guvām ļoti labu rezultātu Vidzemes reģiona līmenī.

Pēc pamatskolas beigšanas mācības izvēlējos turpināt Smiltenes Centra vidusskolā. Šāda izvēle balstījās uz vecāku un draugu, kuri jau tur mācījās, labajām atsauksmēm.

Skolotāju pamudināts, nolēmu piedalīties mācību olimpiādēs. Šajā mācību gadā ar labām sekmēm esmu piedalījies jau piecās olimpiādēs – angļu valodas, bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, kā arī Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē. Esmu jau uzaicināts uz latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādi un vēstures valsts olimpiādi.

Šogad saņēmu Smiltenes Centra vidusskolas Zelta liecību par teicamām atzīmēm, šādu liecību no 12. klases vēl saņēma Tīna Nulle, mums abiem vidējās atzīmes ir virs astoņām ballēm. Ļoti priecājos arī par Piena balvu no A/S „Smiltenes Piens” 50 Eur apmērā par labiem sasniegumiem dabaszinībās.

Mani mīļākie mācību priekšmeti ir vēsture un angļu valoda. Arī brīvajā laikā cenšos apgūt dažādas valodas. Protu angļu, vācu, krievu valodu un pašlaik mācos ķīniešu valodu skolas ķīniešu valodas pulciņā. 

Pēc vidusskolas beigšanas vēlos iestāties Ventspils augstskolā un apgūt tulka profesiju.

Ar mācībām Smiltenes Centra vidusskolā esmu ļoti apmierināts, jo šeit ir atsaucīgi, laipni skolotāji, iespējas piedalīties interesantos projektos, patīk jaunās interaktīvās tāfeles, iespēja apmeklēt ārpusstundu pulciņus. Piemēram, pagājušajā gadā piedalījos teātra pulciņā. Jaukas atmiņas palikušas no brauciena uz Ungāriju kopā ar citiem vidusskolēniem, Ingas Deigeles koordinētā projekta ietvaros. Projekts bija saistīts ar profesijas izvēli jauniešiem nākotnē, kurā piedalījās ap 50 jauniešu no dažādām valstīm."

Lai Ērikam izdodas piepildīt savas ieceres!


Izglītība