Smiltenes novada jaunieši var pieteikties atlases konkursam dalībai mācību apmaiņas programmā uz ASV

Smiltenes novada dome aicina Smiltenes novada jauniešus pieteikties atlases konkursam dalībai mācību apmaiņas programmā uz ASV, kas notiks šajā mācību semestrī. Brauciena mērķis ir rosināt skolēnus apzināties savu identitāti, piederību savai tautai, Latvijai kā valstij un sekmēt jauniešu prasmes izprast dažādas kultūrvides globalizācijas kontekstā.

Lai noteiktu sešus skolēnus, kuriem tiks dota iespēja doties uz ASV, Smiltenes novada Izglītības pārvalde līdz š.g. 19.janvārim izsludina skolēnu atlases konkursu dalībai mācību apmaiņas programmā, kurā aicināti piedalīties Smiltenes novada izglītības iestāžu 7. - 9. un 10. - 12. klašu skolēni.

Konkursa nolikums paredz, ka, lai jaunietis piedalītos konkursā, viņa kandidatūrai jābūt izvirzītai no savas izglītības iestādes, kā arī viņam ir jāuzraksta motivācijas vēstule, kura kopā ar vecāku atbalsta apliecinājumu, 2017./2018.m.g. 1.semestra sekmju izrakstu un skolas rekomendāciju jāiesniedz Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, līdz 2018. gada 19. janvārim.

Konkurss notiks divās kārtās - pretendentu atlase izglītības iestādē no  (pēc kuras tiek sagatavots un iesniegts pieteikums) un atlases pārrunas Smiltenes novada domē.

Vērtējot pieteikumus tiks ņemta vērā pretendenta apņēmība, mācību rezultāti, angļu un latviešu valodas prasmes, Latvijas tradīciju un vēstures zināšanas, aktivitāte brīvprātīgajā darbā un spējas pašdarbībā, sportā, komunikācijā, spēja darboties komandā, skolas rekomendācija, 2017./18.m.g. 1.semestra sekmju izraksts un vecāku atbalsta apliecinājums. Plašāk par konkursu skatīt NOLIKUMU.

Atgādinām, ka konkurss notiek jau trešo gadu. 2017.gadā pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV pilsētu Losandželosu devās sešas jaunietes no Palsmanes pamatskolas un Smiltenes vidusskolas. Ar dalībnieku pieredzes stāstiem un fotogrāfijām var iepazīties ŠEIT.

Smiltenes novada skolēnu atlases konkursu dalībai mācību apmaiņas programmā ASV organizē Smiltenes novada dome sadarbībā ar biedrību “The Gray Cardinal Foundation” (ASV) 


Izglītība