Smiltenes vidusskolā sarunās par sadarbību tiekas uzņēmēji, pašvaldības vadība, izglītības nozares pārstāvji 1

Skolas darbs nav domājams ārpus sabiedriskajiem un ekonomiskajiem procesiem, kā arī skatāms gan nākamo izglītības pakāpju, gan darba tirgus un uzņēmējdarbības vides perspektīvā. Lai pārrunātu skolas darbu plašākā kontekstā un meklētu sadarbības iespējas, Smiltenes vidusskolā 15.martā tika organizēta fokusgrupas tikšanās. Sarunas sākumā par dažādiem izglītības aspektiem redzējumu pauda Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina, prezentējot skolas darbu tā daudzveidībā, uzņēmējs, matemātikas nodarbību pasniedzējs Smiltenes vidusskolā Mārtiņš Bērziņš, paužot viedokli par mūsdienīgu skolu, skolēnu pašpārvaldes prezidents Edmunds Zālītis, stāstot par vienaudžu izglītību skolā, kā arī Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa, iepazīstinot ar savas skolas pieredzi “Junior Achievement” jeb skolēnu mācību uzņēmumu programmas īstenošanā.

Sarunas laikā, ko vadīja žurnālists Dīvs Reiznieks, tika aktualizēti tādi temati kā skolotāja kompetence, izglītības pieeja un saturs, veiksmīga skolēna – nākotnes studenta profils, kvalitātes vadība izglītības iestādē u.c. Tika iezīmētas arī potenciālas skolas un uzņēmēju sadarbības formas, par vadmotīvu izvirzot “makšķeres”, nevis “zivs” principu, kā arī meklēti risinājumi mācību darba un reālās dzīves pieredzes sasaistei.

Liels paldies ikvienam, kurš atrada laiku iesaistīties šajā attīstības plānošanā nozīmīgajā sarunā. Līdzās skolas darbiniekiem tajā piedalījās uzņēmēji Gita Mūrniece (A/S “Smiltenes piens”), Andris Lanka (SIA “ASE”), Andris Vilkasts (SIA “Agrotehnika Smiltene”), Mikus Lacbergs (SIA “AL Mežs”), uzņēmumus pārstāvēja arī Maija Anitena (SIA “8CBR”), Aija Cunska (SIA “Firma Madara 89”). Pasākumā piedalījās Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, Smiltenes vidusskolas padomes priekšsēdētāja Eva Mince. Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, viņa vietnieks Aigars Veldre, deputāte, Launkalnes sākumskolas direktore Ināra Grundāne un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.


Komentāri 1

duksis4x4

Veldre ne tādu vien lomu nospēlēt var! :))

pirms 3 gadiem, 2018.03.29 20:39

Izglītība