Šodien Smiltenes tehnikumā informācijas diena, nākamā - 24. aprīlī

10. un 24.aprīlī plkst.11.00 Smiltenes tehnikumā informācijas dienas „Iepazīsti savu nākotnes profesiju!”. Gaidīsim nākamos ēdināšanas pakalpojumu, viesnīcu pakalpojumu un lauku tūrisma speciālistus, veterinārārsta asistentus, ceļu būvtehniķus, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķus un automehāniķus - ar pamatizglītību mācību ilgums četri gadi. 

Tāpat laipni aicināti nākamie pavāri, konditori un kokapstrādes iekārtu operatori  (no 17 – 29 g.v.) – ar pamata un vidējo izglītību mācību ilgums - gads. Ar vidējo izglītību, mācoties 1,5 gadu, iespējams apgūt celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa, veterinārārsta asistenta un ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas. Veterinārārsta asistenti, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi var mācīties arī neklātienē. 

Studentiem piedāvājam dienesta viesnīcu, ēdnīcu, paredzēto valsts un ESF stipendiju, iespēju iegūt B kat. autovadītāja un cita veida transporta vadītāja tiesības.

Informācijas dienās varēsiet tuvāk iepazīt savu izvēlēto profesiju un izmēģināt roku dažādās amata prasmēs. Visi laipni aicināti! Skolas talismans Smiltiņš jūs gaida!

Izglītība