Tehnikums pateicas sadarbības partneriem

Smiltenes tehnikums saka paldies ikvienam sadarbības partnerim, kurš nodrošina skolas audzēkņus ar prakses vietām, palīdz viņiem kļūt par labiem sava aroda meistariem un satikt nākamos darba devējus! Paldies arī ikvienam, kurš rūpējas, lai skolēni nenonāktu konfliktā ar likumu! Tāpat skolai ļoti nozīmīgs informatīvais atbalsts, nozares profesionāļu konsultācijas mācību līdzekļu izvēlē, labestīgs un objektīvs ekspertu vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. Bieži šo cilvēku ieguldītā darba rezultātu var redzēt tikai pēc vairākiem gadiem, kad jaunieši jau atraduši savu īsto vietu dzīvē un guvuši zināmus panākumus. Taču no sirds pateikts paldies nekad nevar būt par daudz! Tāpēc februāra vidū aicinājām ciemos uzticamākos Smiltenes tehnikuma sadarbības partnerus, lai pastāstītu, kā skola un jaunieši arī ar viņu atbalstu pēdējos gados mainījušies, un kopīgi pārrunātu turpmākās ieceres. 

Skolas direktors Andris Miezītis, pateicoties sadarbības partneriem, vienlaikus  teica paldies arī iepriekšējām skolotāju paaudzēm, kas veidojušas un uzturējušas Kalnamuižas īpašo auru. 

“Lai panāktu zināmu ekonomisko virzību un ražīgumu, ļoti liela nozīme ir darba videi, kultūrai, prasmei sevi organizēt,” pasākumā atzina  SIA “8 CBR” valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs. “Uzskatu, ka jaunieši, kas mācās Smiltenes tehnikumā, ir dzimuši laimes krekliņā. Skolā ir tādas iekārtas, kādas nav pat daudzos uzņēmumos. Galvenais, lai audzēkņi to saprot un novērtē! 

Latvijā ļoti daudzas vietas, t.sk. skolas, turas, pateicoties atsevišķu cilvēku entuziasmam. Uzskatu, ka citas skolas varētu mācīties arī no tā, kā Smiltenes pedagogi spēja vienoties, kad 2011. gadā tehnikumu apvienoja ar profesionālo vidusskolu. Ja tā nebūtu, tad tagad Smiltenē, iespējams, vienas labas profesionālās izglītības iestādes vietā būtu divas nīkulīgas. 

Kad pie mums sāk strādāt jaunie zeļļi, redzu - 14 no 16 jauniešiem, pabeiguši darbu, uzreiz meklē telefonu, nevis domā, ko vēl varētu padarīt… Mums, darba devējiem, protams, jācenšas viņus ieinteresēt, panākt, lai arī šo jauniešu acis sāk spīdētu un viņus vairāk par to, kas notiek sociālajos tīklos, interesētu mūsu jaunās iekārtas. Taču jaunietim jāsaprot arī tas, ka darba devējs uz viņu skatās kā uz potenciālo darbinieku…

No sirds priecātos, ja Latvijā būtu vairāk veiksmes stāstu, kuros bērni un pēc tam – viņu bērni turpina pilnveidot un attīstīt vecvecāku veidotos uzņēmumus. Taču vairākums, tikuši pie zināmas rocības, par prioritātēm uzskata izklaides, nevis darbu un senču iedibināto tradīciju turpināšanu.”

Gribam, lai jaunā paaudze izaug gudra!

“Ļoti gribas, lai jaunā paaudze izaug gudra, ar augstu motivāciju strādāt, apguvusi jaunākās tehnoloģijas,” atzīst tehnikuma sadarbības partnere, SIA “Kantīne B” valdes priekšsēdētāja Iveta Boša. “Tāpēc viņu izaugsmei nežēlojam ne laiku, ne līdzekļus. Taču rezultāts lielā mērā atkarīgs arī no pašiem jauniešiem. Daži jau praksē atnāk ļoti zinoši, izrāda lielu interesi par to, kā katru darbiņu paveikt iespējami labāk. Bet ir arī tādi, kuriem minētās motivācijas nav. Viņiem pēc skolas beigšanas nebūs viegli atrast darbu. 

Ja jaunietis prakses laikā labi strādā, tad parasti ar viņu noslēdzam līgumu un maksājam algu. Savus jaunos darbiniekus cenšamies motivēt visos iespējamos veidos, jo labi apzināmies: arī mūsu nozarē ir nepieciešama paaudžu maiņa un viņi ir mūsu nākotne…

Valsts atbalsts uzņēmējiem, kas pieņem pie sevis praksē profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus, varēja būt lielāks, bez tik daudz formalitātēm. Iespējams, tad sadarbībā ieinteresēto uzņēmēju būtu vairāk. Taču šobrīd šajā ziņā nav arī ļoti liela iemesla žēloties.”

Paldies par informatīvo un tehnisko atbalstu!

Smiltenes tehnikums saka paldies arī Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Maritai Mūzei un portāla ziemellatvija.lv  galvenajai redaktorei Sarmītei Ozolai par informatīvo atbalstu! “Informācijas apmaiņai mūsdienās ir ļoti liela nozīme un iesaku to novērtēt arī citām skolām! Vecāki lasa ne tikai reklāmas banerus, bet arī publikācijas par skolotājiem, intervijas ar skolēniem, interesējas par viņu brīvā laika pavadīšanas iespējām utt. Es kā mamma varu teikt, ka arī pati palīdzēju saviem bērniem izvēlēties viņu nākamās izglītības iestādes, sekojot līdzi informācijai dažādu skolu mājaslapās,” atzīst Sarmīte Ozola. 

SIA  “Swecon”  ir uzticams Smiltenes tehnikuma sadarbības partneris tehnikas iegādē un apkopē.  “Vismaz reizi gadā skolā sarīkojam mazās “Volvo” dienas, kurās atvedam kādu jaunākās paaudzes būvmašīnu, lai puišiem būtu iespēja pamēģināt kaut ko vēl vairāk. Vienlaikus sarīkojam kādu veiklības konkursu,” stāsta SIA “Swecon” pārstāvis Andris Aizpurvs. “Esam no sirds lepni par šo sadarbību! Tehnikums ir patiešām jauniešu izaugsmē ieinteresēta skola, kas cenšas nodrošinātu visu, lai viņi var sekmīgi mācīties un pēc tam zinoši ieiet darba tirgū.”

Lietaskokus pamana ātri

“Esam mazs uzņēmums, līdz ar to nevaram nodrošināt daudz prakses vietu. Taču vasarā, kad ir vairāk izbraukuma banketu un dažādu pasākumu, esam priecīgi, ka skola iedod palīgā kādu jaunieti, kas labi strādā,” saka SIA “Silvans” valdes priekšsēdētāja Iveta Lacberga. “Tā ir arī laba iespēja satikt potenciālos darbiniekus. Ja parādās nepieciešamība pēc papildu darba rokām, tad, protams, pirmo paņemšu jaunieti, kurš pie mums jau bijis praksē un parādījis sevi kā labu jauno kolēģi.  Jaunieši, kuriem sava izvēlētā profesija patīk, parasti arī strādājot veicas labāk nekā tiem, kas atnākuši mācīties tikai tāpēc, ka mamma vai tētis lika.” I.Lacberga nesūdzas par valsts atbalstu uzņēmējiem, kuri pieņem savos uzņēmumos praktikantus. “Redzam, ka ar katru gadu šajā ziņā paliek aizvien labāk.”

“Kādu jaunieti vēlamies redzēt savā uzņēmumā? – Zinošu, atvērtu visam jaunajam, ieinteresētu tajā, ko viņš dara, ar augstu motivāciju strādāt,” atzīst SIA “Agrotehnika Smiltene” valdes priekšsēdētājs Andris Vilkasts, kurš kādreiz bija Smiltenes tehnikuma mehanizācijas skolotājs, tāpēc labi pārzina jauniešu psiholoģiju… “Patiesībā jau uzņēmējs ļoti ātri redz, kur būs lietaskoks. Svarīgi, lai jaunietim, atnākot strādāt, ir vajadzīgās pamata zināšanas. Mūsdienu tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka visu iemācīties tāpat nav iespējams. Kamēr skolotājs mācīs vienu, inženieri jau būs izdomājuši nākamās mašīnas.

Uzskatu, ka sabiedrībai vajadzētu vēl lielāku uzmanību pievērst faktam, ka joprojām daudzi jaunieši, sākot mācīties profesionālās izglītības iestādē, saprot, ka nav izvēlējušies īsto profesiju… Arī pamatskolām būtu jādomā par to, kā skolēniem atvieglot profesijas izvēli. Šajā ziņā labs palīgs ir ēnu dienas. Bet ar tām vien ir par maz.”

Ārvalstu investīcijas mūsu jauno paaudzi neaudzinās!

A.Vilkasts arī iesaka nepaļauties uz tādiem populistiskiem saukļiem kā: “Nāks iekšā ārvalstu investīcijas un tad gan…” “Mēs paši esam tie, kuri audzinām jauno paaudzi, kas noteiks rītdienas ražošanu un saimniecisko darbību,” uzskata uzņēmējs. “Lielākās firmās, kurās tik labi viens otru nepazīst, diplomam jauno darbinieku atlasē var būt arī ir izšķiroša loma. Bet man kā uzņēmējam daudz vairāk par izglītību apstiprinošu dokumentu interesē jaunieša spēja pielāgoties jaunai situācijai, darba apstākļiem, elastība, atvērtība visam jaunajam. Klients servisam nemaksā naudu par diplomu. Viņu interesē, cik prasmīgi jaunais darbinieks salabos viņa mašīnu…

Būtiskākais, lai tas, ko jaunietis skolā apgūst, ir noderīgs ražošanai. Šobrīd daudzas skolas ar dažādu projektu atbalstu iegādājušās jaunās iekārtas, bet ne visur tās arī izmanto jauniešu apmācībai. Jo skolotāji ir vairāk teorētiķi, nevis praktiķi… Taču kopumā profesionāli izglītojošo skolu prestižs ir audzis. Smiltenes tehnikums šajā ziņā vienmēr bijis ar tādu kā “Status Quo”, savu, no iepriekšējām paaudzēm pārmantotu auru, kas veiksmīgi tiek nodota tālāk… Arī mūsu jaunie kolēģi, kas nāk no Smiltenes tehnikuma, patīkami atšķiras ar savu attieksmi pret darbu un domāšanu.

Šobrīd daudz runājam par darba vidē balstītām mācībām. Viss jau ir skaisti, bet meistaram, kas apmāca jauno praktikantu, ir jāpabaro arī sava ģimene. Tāpēc laikam, ko viņš velta jaunieša apmācībai, jābūt apmaksātam. Tad šī sistēma darbosies. Šādu praksi esmu baudījis arī pats, kad kā Smiltenes tehnikuma skolotājs pagājušā gadsimta 90. gados stažējos Vācijā.”

Likuma priekšā visi vienādi!

“Tehnikumā katru gadu sāk mācīties daudzi jaunieši – no dažādām vietām, skolām un ģimenēm. Cenšamies viņiem visiem jau sākumā parādīt, ka sabiedriskā kārtība un cilvēku savstarpējās attiecības Smiltenē ir pietiekami augstā līmenī. Ja kāds grib dzīvot, neievērojot likumus, tad jārēķinās, ka viņam par to būs jāatbild,” saka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors Vilnis Būce. “Nav iemesla teikt, ka dēļ Smiltenes tehnikuma jauniešiem  novadā būtu pasliktinājusies kriminogēnā situācija un pieaudzis administratīvo pārkāpumu skaits.  Jaunieši, kas reizēm nonāk policijas redzeslokā, nav vieni un tie paši. Visbiežāk viņus uz dažādām muļķībām rosina vēlme izrādīties. “Sak’: “Re, kāda man mašīna! Re, kā es protu braukt!” Taču šoferis atbild ne vien par sevi, bet arī pasažieriem…

Nav tā, ka lielākie blēņdari ir paši sliktākie cilvēki. Bieži tieši no disidentiem izaug zinoši darbinieki, kas pēc tam ieņem augstus amatus. Taču jauniešiem jāsaprot: likuma priekšā visi esam vienādi!  Vienus vairāk uzrunā cilvēciska saruna, otrus – stingrāka attieksme. Viss atkarīgs no cilvēka pašapziņas un sapratnes. Domāju, ka nozīmīgs ir arī preventīvais darbs, pie kura pieder patrulēšana pa ielām. 

Pozitīvi ir arī tas, ka skola vienmēr ir ieinteresēta visas problēmas risināt.”

Paldies ikvienam sadarbības partnerim, kurš izbrīvēja laiku un atnāca uz pasākumu!

Viesus apkalpoja 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi. Ēdienus gatavoja 2.ēdināšanas pakalpojumu kursa jaunieši.


Izglītība