Valkas ģimnāzijas direktora amatam virza valmierieti - Dāvi Sirmo 3

 Piektdien noslēdzās Valkas novada domes izsludinātais konkurss uz reorganizētās Valkas ģimnāzijas direktora amatu, šodien ziņo pašvaldības interneta vietne. Kopumā uz vakanto amatu bija saņemti pieteikumi no pieciem pretendentiem.

20160208-0918-ezgif-com-gif-maker.gif

 Konkursa komisija, izvērtējot kandidātus, kā piemērotāko jaunā direktora amatam atzina agrāko Valmieras jaunatnes centra “Vinda” direktoru Dāvi Sirmo. D.Sirmais ieguvis bakalaura grādu izglītības darba vadībā un šobrīd studē uzņēmējdarbību maģistrantūrā. 

Šodien, 8.februārī, Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti atbalstīja komisijas priekšlikumu. Jauno ģimnāzijas direktoru apstiprinās domes sēdē, kad tiks saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinājums par pašvaldības izvēlēto kandidātu.

 Jaunais direktors darbu reorganizētajā mācību iestādē uzsāks 2016.gada 1.septembrī, un mācības notiks divās ēkās - Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5. Direktora galvenajos darba pienākumos ietilps skolas darbības vadīšana, kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, kā arī skolas saimniecisko un finansiālo darbību plānošana un organizēšana. 

Līdz direktora apstiprināšanai amatā, kandidāts piedalīsies arī abu skolu reorganizēšanas procesa norisēs. Jau ziņots, ka, Valkas novada dome nolēma apvienot Valkas pamatskolu un Valkas ģimnāziju, lai nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu un lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu izglītības iestādi.

Komentāri 3

Izglītība