“Zinību maratons 2018” Smiltenes tehnikumā

Tehnikuma audzēkņi zināšanu kalnā kāpj katru dienu, bet reizi gadā skolā ikvienam tiek dota iespēja startēt arī zinību maratonā. 2018. gada sacensības veiksmīgi sākušās!

“Zinību maratona” galvenais mērķis – parādīt, ka izziņas process var sniegt prieku un gandarījumu.

Skolotāji vairāk par visu vēlas, lai jaunieši Latvijas simtgadē iesoļotu ar plašu redzesloku. Lai viņi zinātu būtiskākos mūsu valsts vēstures notikumus, mācētu svešvalodas un prastu izmantot modernākās tehnoloģijas. 

Profesionāli izglītojošā skolā visaugstāk tiek vērtēta  prasme iegūtās zināšanas izmantot dzīvē. Ko līdz, ja zini formulas, bet, remontējot māju, neproti aprēķināt, cik daudz tapešu vajadzēs? Konkursa uzdevumi bija āķīgi radoši, iztēli rosinoši, videi draudzīgi,  ar daudz bildēm un katrs ar savu “odziņu”.

Jaunieši, vienu otru uzdevumu lasot, smējās kā kutināti. Piemēram, šāda situācija: muša, kuras masa ir 0,3 g, sildās saulītē, sēžot uz atskaņotāja diska 6 cm attālumā no tā griešanās ass. Zēns ieslēdz atskaņotāju uz ātrumu 45 apgr./min. un sāk vērot mušu, kura, nabadzīte, tik tikko noturas uz diska. (Acīm redzot, stipri reiba galva un kāds spēks to grūda nost no atpūtas vietas.) Ja muša zinātu fiziku, kā viņa nosauktu šo spēku? - Šis bija viens no fizikas konkursa jautājumiem. Skolotājai Anitai Biseniecei priecājas, ka skolēni ātri uztver rotaļīgo atmosfēru un  gatavi ar prieku pievērsties fizikai, kas ikdienā daudziem tomēr ir tādā kā bubuļa statusā. Jauniešiem konkursā vajadzēja arī grafiski attēlot,  kā mainās stienīša garums atkarībā no temperatūras un zināt, kurš izgudroja lidmašīnu, elektrisko spuldzīti, telefonu un iespiedmašīnu.  

Matemātikas konkursā skolēni veica dažādus, ar telšu pilsētiņas būvēšanu saistītus aprēķinus. 

“Interesanti, ka daudziem vārds “ekonomika” vispirms asociējas ar naudu,” smaida ekonomikas skolotājs Guntis Viļums. “Bet pamatu pamatos ekonomika saistīta ar lēmumu pieņemšanu ierobežotu resursu apstākļos.” Konkursā pārbaudījām, cik jaunieši labi pazīst cilvēkus, kas atbild par mūsu valsts ekonomisko politiku. Mazliet sarežģītāks bija uzdevums, kurā audzēkņiem vajadzēja aprēķināt darba ražīgumu. Vairākumam skolēnu īpašas grūtības nesagādāja arī tas.

Vēstures konkursā jauniešus gaidīja darbs ar vēsturi bildēs.  “Audzēkņiem ļoti patīk šādi uzdevumi, tāpēc arī izvēlējāmies viņiem tīkamāko pārbaudes darbu formu,” saka skolotāja Anda Kalniņa. “Galvenais, lai skolēni, ieejot Latvijas simtgadē, zinātu mūsu valsts vēsturē izšķirošākos notikumus un personības, kurām bijusi nozīmīga loma dažādās vēsturiskās situācijās.”

Angļu valodas konkursā valdīja Valentīna dienas noskaņa. Jauniešiem vajadzēja romantiskā dzejolī pareizā secībā sakārtot vārdus, pēc tam darbam izdomāt virsrakstu. Tika pārbaudīta arī audzēkņu spēja pareizi uztvert tekstu, attapība un loģiskā domāšana. 

Latviešu valodas konkursā jaunieši meklēja tēlainās izteiksmes līdzekļus, sacerēja rimeiku “Ko darīt skolas bērnam” un “tulkoja” vecajā drukā rakstītos tekstus.

Šā gada zinību maratonā pirmoreiz bija arī konkurss informātikā. Katra uzdevuma izpildei tika dotas 30 sekundes. Skolēni strādāja, izmantojot datoru un balsošanas pultis. Paveiktais skolotājiem deva iespēju novērtēt jauniešu vispārējo erudīciju, zināšanas informātikā un prasmi maksimāli izmantot jaunāko tehnoloģiju un interneta sniegtās iespējas.

Ne mazāk spraigi gāja arī bioloģijas konkursā. Tā dalībnieki atpazina kukaiņus un prezentēja zināšanas par dzīvnieku barošanās attiecībām barības ķēdēs. 

Par dalībnieku konkursu nevarēja sūdzēties arī krievu valodas konkursā, kurā jaunieši meklēja burtu rindās paslēptos vārdus un pildīja erudīcijas testu.

Āķīgs tests skolēnus gaidīja arī ķīmijas konkursā. Otrs uzdevums - krustvārdu mīkla par laboratorijas traukiem un piederumiem.

Konkursā aktīvi piedalījās visu kursu audzēkņi. Mārcis Petrauskis no 1.B veterinārmedicīnas kursa uzskata: “Zinību maratons ir laba iespēja pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu. Tas viss noderēs arī vēlāk – gan mācībās, gan dzīvē.  Šādi pasākumi jauki saliedē kursu un padara mācības dzīvākas un interesantākas.”  Mārcis šogad piedalījās bioloģijas, ekonomikas un fizikas konkursos. 

4.A transporta kursa audzēkņi Niklāvs Ādams Pētersons un Sandis Botckis apmeklēja visu vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursus. “Gribējās vēl pirms eksāmeniem pārliecināties, ko zinu, kas piemirsies,” saka Niklāvs Ādams. “Zinību maratonu uztveru kā labu, radošu iesildīšanos pirms lielajiem noslēguma pārbaudījumiem. Uzdevumi nebija grūti. No sirds iesaku nelaist garām iespēju piedalīties maratonā arī visiem pārējiem!”


Izglītība